61 Unirii Boulevard, Bl. F3, Entrance 4, 2nd floor, Apt. 208, District 3, 030828, Bucharest

Actul de adjudecare in Romania

Am fost parte intr-un proces de executare silita imobiliara si as dori sa primesc mai multe informatii despre actul de adjudecare.

Actul de adjudecare este reglementat de Noul Cod de Procedura Civila. Astfel, conform art. 854, executorul judecatoresc detine obligatia de a intocmi actul de adjudecare dupa plata integrala a pretului sau a avansului creantei. Mai exact, actul de adjudecare reprezinta un act procedural cu valoare de titlu de proprietate si titlu executoriu, prin care are loc tranferul dreptului de proprietate.

Ce elemente trebuie sa contina actul de adjudecare conform dispozitiilor legislative din Romania?

Potrivit art. 854 al Noului Cod de Procedura Civila, actul de adjudecare trebuie sa contina urmatoarele mentiuni:

▪ numarul si data procesului-verbal de licitatie;

▪ denumirea si sediul organului de executare;

▪ numele executorului judecatoresc;

▪ numele, prenumele si domiciliul sau denumirea si sediul adjudecatarului, ale debitorului, si cele ale tertului dobanditor;

▪ pretul la care s-a vandut imobilul, precum si modul de achitare a pretului in situatia in care vanzarea s-a realizat cu plata in rate;

▪ daca este necesar, mentiunea ca imobilul s-a vandut grevat de drepturile de uzufruct, uz, servitute sau abitatie sau liber de aceste drepturi;

▪ datele de identificare ale imobilului si datele de identificare ale fostului proprietar;

▪ mentiunea ca actul de adjudecare reprezinta titlu de proprietate si poate fi inscris in cartea funciara;

▪ mentiunea ca actul de adjudecare constituie titlu executoriu pentru adjudecatar impotriva debitorului sau a tertului dobanditor, precum si impotriva oricarei alte persoane care poseda sau detine imobilul adjudecat, fara posibilitatea respectivei persoane de a invoca un drept opozabil in conditiile legii;

▪ mentiunea ca actul de adjudecare constituie titlu executoriu, pentru creditor sau pentru debitor, impotriva adjudecatarului care nu plateste diferenta de pret, in situatia in care vanzarea s-a facut cu plata pretului in rate;

▪ data intocmirii actului de adjudecare, semnatura adjudecatarului si semnatura si stampila executorului judecatoresc.

In calitate de adjudecatar, sunt indreptatit la detinerea unui exemplar al actului de adjudecare?

Desigur. Conform dispozitiilor art. 855 al Noului Cod de Procedura Civila, adjudecatarul primeste un exemplar al actului de adjudecare pentru acesta sa poata fi folosit ca titlu de proprietate. In situatia in care imobilul a fost vandut cu plata pretului in rate, atat creditorul urmaritor, cat si debitorul, vor primi un exemplar al actului de adjudecare pentru a-l putea folosi ca titlu executoriu impotriva adjudecatarului in cazul in care acesta din urma nu achita diferenta de pret.

Cum are loc inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate pe care il detin in calitate de adjudecatar?

Dupa predarea unui exemplar al actului de adjudecare catre adjudecatar, executorul judecatoresc va dispune, din oficiu, intabularea dreptului de proprietate al adjudecatarului pe cheltuiala acestuia.

De asemenea, adjudecatarul va fi pus in posesia imobilului la cererea sa, de catre executorul judecatoresc, intrucat actul de adjudecare reprezinta titlu executoriu impotriva debitorului, a tertului dobanditor sau a oricarei alte persoane care poseda sau detine imobilul in cauza.

Echipa de avocati din cadrul firmei de avocatura Darie, Manea & asociatii va pot oferi informatii complete si actualizate in ceea ce priveste procedurile de executare silita imobiliare, precum si efectele si continutul actului de adjudecare. Nu ezitati sa ne contactati pentru mai multe informatii privind aceasta procedura in conformitate cu dispozitiile legislative ale Romaniei.

Related content

Latest articles