61 Unirii Boulevard, Bl. F3, Entrance 4, 2nd floor, Apt. 208, District 3, 030828, Bucharest

Angajare cetatean strain in Romania

Cum se poate angaja in Romania un cetatean al unui stat tert conform reglementarilor in vigoare?

In ceea ce priveste cetatenii unor state care nu apartin UE/SEE/Confederatiei Elvetiene, acestia se pot angaja in Romania si pot presta munca doar prin intermediul obtinerii unei autorizatii de munca, precum si a unei vize de lunga sedere pentru angajare.

Autorizatia de munca nu se obtine de catre cetateanul strain, ci de catre angajator.

Care sunt conditiile care trebuie respectate de catre cetateanul unui stat tert pentru a putea presta munca pe teritoriul Romaniei?

• locurile de munca in cauza, vacante, nu pot fi ocupate de catre cetateni romani sau cetateni ai statelor membre UE/SEE ori de rezidenti permanenti pe teritoriul Romaniei;

• sunt respectate conditiile speciale de pregatire profesionala, experienta in activitate si autorizare;

• se dovedeste aptitudinea din punct de vedere medical pentu desfasurarea activitatii respective;

• cetateanul statului cert nu are antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care o desfasoara sau pe care urmeaza sa o desfasoare pe teritoriul Romaniei;

• cetateanul strain se incadreaza in contingentul anual aprobat prin Hotarare a Guvernului;

• angajatorul in cauza are achitate la zi obligatiile catre bugetul de stat;

• angajatorul desfasoara efectiv activitatea pentru care se solicita eliberarea autorizatiei avizului de angajare;

• angajatorul nu a fost sanctionat in ultimii 3 ani pentru munca nedeclarata sau angajare ilegala.

Cu toate acestea, urmatoarele situatii inlatura necesitatea indeplinirii conditiei potrivit careia cetatenii straini pot ocupa doar locurile vacante care nu pot fi ocupate de cetateni romani, cetateni straini ai UE/SEE sau rezidenti permanenti pe teritoriul Romaniei:

• detinerea functiei de administrator intr-o societate comerciala cu participare straina cetateanul strain fiind singura persoana numita in aceasta functie;

• cetateanul strain este sportiv profesionist si detine dovezi ca a desfasurat o activitate similara in alta tara;

• cetateanul strain solicita un aviz de angajare pentru lucratori transfrontalieri;

• cetateanul strain solicita un aviz de angajare pentru lucratori sezonieri;

Obtinerea avizului de angajare este necesar chiar si in situatiile in care cetateanul strain fie provine dintr-un stat ai carui cetateni nu au nevoie de viza in Romania, fie detine dreptul de sedere pentru reintregirea familiei, fie este detasat pe teritoriul Romaniei.

Care sunt categoriile de lucratori disponibile unui cetatean al unui stat tert care doreste sa presteze munca pe teritoriul Romaniei?

Categoriile de lucratori, in functie de tipul de activitate care poate fi desfasurata, sunt urmatoarele: lucrator permanent, stagiar, sezonier, transfrontalier, lucrator inalt calificat sau lucrator detasat.

Care sunt documentele care trebuie depuse pentru obtinerea vizei de lunga sedere?

Dupa obtinerea avizului de munca de la angajator, este posibila obtinerea vizei de lunga sedere pe teritoriul Romaniei. Acest tip de viza se obtine prin depunerea urmatoarelor documente:

• copia avizului de angajare sau documente care sa faca dovada faptului ca solicitantul se incadreaza in categoriile de cetateni straini care pot fi incadrati fara aviz de angajare;

• dovada mijloacelor de intretinere la nivelul salariului minim brut garantat in plata pentru intreaga perioada inscrisa in viza;

• certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica;

• asigurarea medicala pe perioada valabilitatii vizei.

Viza de lunga sedere este acordata pentru o perioada de 90 de zile, iar prelungirea dreptului de sedere presupune depunerea urmatoarelor documente:

• cerere;

• documentul de trecere a frontierei;

• dovada detinerii legale a spatiului de locuit;

• contractual individual de munca;

• salariul inscris;

• adeverinta medicala;

• taxe.

Intrarea pe teritoriul Romaniei va presupune si necesitatea unui permis unic.

Pentru informatii suplimentare privind conditiile care trebuie respectate pentru angajarea sau detasarea cetatenilor straini in Romania, nu ezitati sa contactati avocatii in angajare cetatean strain in Romania din cadrul firmei de avocatura Darie, Manea & asociatii.

Related content

Latest articles

Latest news