61 Unirii Boulevard, Bl. F3, Entrance 4, 2nd floor, Apt. 208, District 3, 030828, Bucharest

Angajare cetățean străîn in România

Angajare cetățean străîn in România --> Updated on Thursday 21st October 2021

Cum se poate angaja în România un cetățean al unui stat terț conform reglementărilor în vigoare?

În ceea ce privește cetățenii unor state care nu aparțîn UE/SEE/Confederației Elvețiene, aceștia se pot angaja în România și pot presta muncă doar prin intermediul obținerii unei autorizații de muncă, precum și a unei vize de lungă ședere pentru angajare.

Autorizația de muncă nu se obține de către cetățeanul străîn, ci de către angajator.

Care sunt condițiile care trebuie respectate de către cetățeanul unui stat terț pentru a putea presta muncă pe teritoriul României?

• locurile de muncă în cauza, vacanțe, nu pot fi ocupate de către cetățeni români sau cetățeni ai statelor membre UE/SEE ori de rezidenți permanenți pe teritoriul României;

• sunt respectate condițiile speciale de pregătire profesională, experiență în activitate și autorizare;

• se dovedește aptitudinea din punct de vedere medical pentu desfășurarea activității respective;

• cetățeanul statului cert nu are antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care o desfășoară sau pe care urmează să o desfășoare pe teritoriul României;

• cetățeanul străîn se încadrează în contingentul anual aprobat prin Hotărâre a Guvernului;

• angajatorul în cauza are achitate la zi obligațiile către bugetul de stat;

• angajatorul desfășoară efectiv activitatea pentru care se solicită eliberarea autorizației avizului de angajare;

• angajatorul nu a fost sancționat în ultimii 3 ani pentru muncă nedeclarată sau angajare ilegală.

Cu toate acestea, următoarele situații înlătura necesitatea îndeplinirii condiției potrivit căreia cetățenii străini pot ocupă doar locurile  vacanțe care nu pot fi ocupate de cetățeni români, cetățeni străini ai UE/SEE sau rezidenți permanenți pe teritoriul României:

• deținerea funcției de administrator într-o societate comercială cu participare străînă cetățeanul străîn fiind singură persoană numită în această funcție;

• cetățeanul străîn este sportiv profesionist și deține dovezi că a desfășurat o activitate similară în altă țară;

• cetățeanul străîn solicită un aviz de angajare pentru lucrători transfrontalieri;

• cetățeanul străîn solicită un aviz de angajare pentru lucrători sezonieri;

Obținerea avizului de angajare este necesar chiar și în situațiile în care cetățeanul străîn fie provine dintr-un stat ai cărui cetățeni nu au nevoie de viza în România, fie deține dreptul de ședere pentru reîntregirea familiei, fie este detașat pe teritoriul României.

Care sunt categoriile de lucrători disponibile unui cetățean al unui stat terț care dorește să presteze muncă pe teritoriul României?

Categoriile de lucrători, în funcție de tipul de activitate care poate fi desfășurată, sunt următoarele: lucrător permanent, stagiar, sezonier, transfrontalier, lucrător înalt calificat sau lucrător detașat.

Care sunt documentele care trebuie depuse pentru obținerea vizei de lungă ședere?

După obținerea avizului de muncă de la angajator, este posibilă obținerea vizei de lungă ședere pe teritoriul României. Acest tip de viza se obține prin depunerea următoarelor documente:

• copia avizului de angajare sau documente care să facă dovadă faptului că solicitantul se încadrează în categoriile de cetățeni străini care pot fi încadrați fără aviz de angajare;

• dovadă mijloacelor de întreținere la nivelul salariului minim brut garantat în plata pentru întreagă perioada înscrisă în viza;

• certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeași valoare juridică;

• asigurarea medicală pe perioada valabilității vizei.

Viza de lungă ședere este acordată pentru o perioada de 90 de zile, iar prelungirea dreptului de ședere presupune depunerea următoarelor documente:

• cerere;

• documentul de trecere a frontierei;

• dovadă deținerii legale a spațiului de locuit;

• contractual individual de muncă;

• salariul înscris;

• adeverință medicală;

• taxe.

Intrarea pe teritoriul României va presupune și necesitatea unui permis unic.

Un avocat specializat în litigii de muncă din cadrul echipei noastre vă poate asista în cazul în care întâmpinați un conflict cu un angajat cetățean străin.

De asemenea, în cazul infracțiunilor de fals sau corupție, echipa noastră de avocați de drept penal vă oferă servicii specifice.

Pentru informații suplimentare privind condițiile care trebuie respectate pentru angajarea sau detașarea cetățenilor străini în România, nu ezitați să contactați avocații în angajare cetățean străîn în România din cadrul firmei de avocatură Darie, Manea & asociații.

Related content

Latest articles

Latest news