61 Unirii Boulevard, Bl. F3, Entrance 4, 2nd floor, Apt. 208, District 3, 030828, Bucharest

Angajare cetatean UE in Romania

Cum se poate angaja in Romania un cetatean apartinand UE sau SEE conform dispozitiilor Romaniei si a celor la nivel European?

Conform reglementarilor Uniunii Europene, un cetatean apartinand spatiului comunitar sau Spatiului Economic European beneficiaza de aceleasi drepturi in munca precum acelea care le sunt aplicabile cetatenilor romani. Aceasta egalitate de drepturi exclude necesitatea obtinerii unei autorizatii de munca pentru cetatenii UE sau SEE care doresc sa se angajeze in Romania. Astfel, cetatenii europeni pot fi angajati in Romania cu respectarea acelorasi prevederi ale Codului Muncii prevazute pentru catateni romani, pe baza unui contract individual de munca, contract de detasare etc.

In cazul in care cetateanul strain in cauza doreste sa rezideze pe teritoriul Romaniei pentru o durata mai mare de 3 luni, reglementarile in materie prevad necesitatea inregistrarii rezidentei la formatiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrari.

Care sunt documentele necesare inregistrarii rezidentei pe o durata mai mare de 3 luni la Inspectoratul General pentru Imigrari?

Documentele necesare inregistrarii rezidentei unui cetatean UE sau SEE in Romania pe o durata mai mare de 3 luni sunt:

• certificat de inregistrare, pentru cetatenii UE/SEE/Confederatia Elvetiana;

• carte de rezidenta, pentru membrii de familie ai cetatenilor UE/SEE/Confederatia Elvetiana

• carte de rezidenta permanenta, atat pentru cetatenii UE/SEE/Confederatia Elvetiana, cat si pentru membrii lor de familie.

Obtinerea certificatului de inregistrare sau a cartii de rezidenta presupune depunerea anumitor documente la formatiunile teritoriale ale IGI in functie de scopul sederii in Romania.

Certificatul de inregistrare este emis in aceeasi zi, avand o valabilitate de pana la 5 ani, insa nu mai mica de un an, pe cand cartea de rezidenta se emite in 90 de zile de la data depunerii cererii, fiind valabila pana la un termen de 5 ani de la data emiterii, fara a depasi perioada de rezidenta a cetateanului UE/SEE/Confederatiei Elvetiene al carui membru de familie este solicitantul.

Care sunt documentele necesare angajarii in munca ori a detasarii in Romania?

Documentele necesare angajarii in munca, in Romania, sunt urmatoarele:

• cerere tip;

• carte de identitate sau pasaport;

• contract de munca sau adeverinta eliberata de angajator;

• „ print screen” din registrul general de evidenta a salariatilor, la secţiunea in care se afla datele privind contractul de munca, stampilat si semnat de catre angajator  pentru a confirma veridicitatea documentului prezentat;

• dovada achitarii taxelor aferente.

Documentele necesare detasarii in Romania sunt dupa cum urmeaza:

• cerere tip;

• carte de identitate sau pasaport;

• contractul de detasare, adresa de detasare traduse si legalizate si adresa din partea filialei / societatii din Romania prin care sa se confirme faptul ca este detasat pe perioada stipulata in contractul de detasare;

• dovada achitarii taxelor aferente.

Pentru informatii suplimentare privind conditiile care trebuie respectate pentru angajarea sau detasarea cetatenilor UE/SEE/ai Confederatiei Elvetiene in Romania, nu ezitati sa contactati avocatii in angajare cetatean UE/SEE in Romania din cadrul firmei de avocatura Darie, Manea & asociatii.

Related content

Latest articles