61 Unirii Boulevard, Bl. F3, Entrance 4, 2nd floor, Apt. 208, District 3, 030828, Bucharest

Anularea si revocarea donatiilor

In ce conditii sunt revocate sau anulate donatiile in Romania?

Exista situatii in care donatiile pot fi revocate sau anulate, precum neexecutarea fara justificare a sarcinilor in care donatorul s-a angajat sau ingratitudinea, conform articolului 1020.

Conform articolului 1021, ingratitudinea sau neindeplinirea sarcinilor nu duc la recovare operatoare de drept.

In caz de ingratitudine, donatia poate fi revocata in urmatoarele situatii:

  1. In cazul in care donatarul este vinovat de cruzimi, fapte penale sau injurii grave fata de cel care doneaza ( conform articolului 831 din codul civil)
  2. In cazul in care donatarul a atentat la viata donatorului sau unei persoane apropiate acestuia, sau in cazul in care nu instiinteaza donatorul stiind ca alte persoane intentioneaza acest lucru
  3. In cazul in care donatarul nu asigura alimente donatorului in caz de necesitate, in limita valorii actuale a donatiei (se ia in calcul starea bunului la momentul donatiei).

Donatii

Cererea de revocare

Revocarea pe baza ingratitudinii poate fi exercitata doar impotriva donatarului, insa daca acesta more in timpul procesului, poate fi continuata impotriva mostenitorilor legali.

Dreptul la aceasta actiune este valabil un an de zile de la ziua in care s-a descoperit savarsirea ingratitudinii. Aceasta cerere nu poate fi intentata de mostenitorii donatorului, decat in cazul in care donatorul a decedat fara a il ierta pe donatar.

Totodata, acestia pot inainta actiunea in termen de un an de la data decesului donatorului, in cazul in care acesta nu cunostea cauza de revocare inainte de a deceda.

Odata pornita aceasta cerere de catre donator, mostenitorii sai pot continua procesul in baza art 1024.

Revocarea pentru neexecutarea sarcinii

Revocarea pentru neexecutarea sarcinilor apare atunci cand donatarul nu indeplineste sarcinile pentru care s-a angajat, caz in care donatorul sau succesorii de drept pot cere revocarea donatiei sau executarea sarcinilor.

In cazul in care aceste sarcini cad, contractual, in grija unui tert, se poate solicita doar executarea acestora.

Termenul de solicitarea a revocarii sau executarii sarcinilor este de 3 ani de la data limita cand trebuie executata sarcina, conforma art 1027. Conform art 1031, donatiile intre soti sunt revocabile doar pe durata casniciei.

Promisiunea de donatie poate de asemenea fi revocata, numai daca inainte de executarea acesteia intervinie o fapta de ingratitudine, sau daca situatia materiala a donaturului s-a deteriorat drastic, astfel incat promisiunea devine oneroasa sau acesta devine insolvabil, in vaza articolului 1022.

Anularea donatiilor

Donatia devide invalida atunci cand contine clauze care ii permit donatorului sa o revoce nejustificat.

Astfel, donatia devine nula absolut in urmatoarele situatii:

  • Donatorul impune donatarului plata datoriilor sale viitoare, care nu sunt stipulate ca si valoare maxima in contract
  • Donatia este afectata de o conditie care se poate realiza exclusiv prin vointa donatorului
  • Contractul confera donatorului dreptrul de a denunta contractul unilateral
  • Contractul permite donatorului sa beneficieze in viitor de bunul donat. Nulitatea poate fi si partiala in cazul in care acest drept vizeaza doar o parte din bunurile donate, aceasta aplicandu-se doar acelor bunuri.
  • Nulitatea casatoriei atrage dupa sine si nulitatea donatiei

In final, confirmarea donatiei de catre mostenitorii universali duce la renuntarea asupra dreptului de a opune orice motive de nulitate, inclusiv viciile de forma, fara a se prejudicia drepturile teritilor.


Pentru mai multe informatii de ce tin de revocarea sau anularea donatiilor, va rugam sa contactati echipa noastra de avocati din Bucuresti.

Related content

Latest articles