61 Unirii Boulevard, Bl. F3, Entrance 4, 2nd floor, Apt. 208, District 3, 030828, Bucharest

Avocati specializati in retrocedari de proprietati

Intrebare: Care este noua lege de restituire a proprietatilor? Cabinetul dvs. dispune de avocati specializati in retrocedari?

Raspuns: Avocatii cabinetului nostru de avocatura au o experienta vasta in domeniul restituirii proprietatilor confiscate abuziv de catre regimul comunist in perioada 1945-1989, dobandita in cursul activitatii noastre de litigii si proceduri administrative.
 
Noua lege de restituire a proprietatilor, Legea nr. 165/2013, a avut ca fundament patru principii esentiale: principiul prevalentei restituirii in natura, principiul echitatii, principiul transparentei procesului de stabilire a masurilor reparatorii, principiul mentinerii justului echilibru intre interesul particular al fostilor proprietari si interesul general al societatii.
 
Pentru acele cereri de restituire care nu au o solutionare in ceea ce priveste restituirea in natura, se dispune acordarea de masuri compensatorii sub forma de puncte.
 
Intrebare: Am citit prin ziare ca exista o Comisie Nationala infiintata pentru cazurile de retrocedare de proprietati, la noi in tara. Care este rolul acestei comisii, mai exact?

Raspuns: Intra-adevar, exista o Comisie Nationala pentru astfel de cazuri.

Conform art. 17, s-a decis constituirea unei Comisii Nationale in subordinea Cancelariei Primului-Ministru, cu rolul de a valida deciziile emise de autoritatile investite care privesc propunerea de acordare de masuri compensatorii. Aceasta comisie gestioneaza si emiterea deciziilor de compensare a imobilelor.

De asemenea, coordoneaza procesul de licitare sau atribuire a imobilelor din Fondul National al terenurilor agricole si a altor imobile. Se ocupa de luarea altor masuri legale cerute de procesul de aplicare al acestei legi. Aceasta comisie este formata din 11 membrii.

Intrebare: In cazul solicitarii mele de retrocedare a unei proprietati, mi s-a comunicat sa nu imi poate fi restituit pamantul pierdut. Ce se poate face in acest caz?

Raspuns:  Dupa cum am precizat anterior, procedeul de restituire de proprietati indica faptul ca pentru cazul in care nu se poate garanta restituirea in natura, se aplica sistemul de acordare al masurilor compensatorii prin puncte.

Pentru a optimiza acest sistem, conform art. 20, s-a constituit si Fondul national al terenurilor agricole si al altor imobile, administrat de Agentia Domeniilor Statului, denumit in continuare Fondul national.

Aceasta entitate este constituita initial din terenuri agricole care nu fac obiectul restituirii in natura, aflate in proprietatea privata a statului si in administrarea Agentiei Domeniilor Statului, afectate acordarii de masuri compensatorii potrivit prezentei legi. Institutiile publice detinatoare pot propune completarea Fondului national cu alte imobile care reprezinta proprietati ale statului.

Data de 1 iulie 2014 reprezinta limita pana la care Agentia Domeniilor Statului va publica online, pe pagina sa de internet, transmitand totodata Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, lista imobilelor din Fondul National. Lista se completeaza cu imobilele care se transmit in proprietatea privata a statului si in administrarea Agentiei Domeniilor Statului in conditiile prezentei legi.
 
In procesul de recuperare a unei proprietati, la solicitarea Agentiei Domeniilor Statului, Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor este in masura sa verifice modalitatile prin care comisiile locale si judetene sau, dupa caz, Comisia de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti, au gestionat terenul preluat de la Agentia Domeniilor Statului prin protocoale de predare-primire si ia masuri pentru trecerea suprafetelor nerestituite la Fondul national.
 
In procesul de retrocedare a proprietatilor, Comisia Nationala va expune valoarea fiecarui imobil din Fondul national pana la data de 1 ianuarie 2015, asa cum rezulta ea prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrarii in vigoare a prezentei legi. In cazul imobilelor asimilate in Fondul national dupa data de 1 ianuarie 2015, valoarea se afiseaza in termen de 30 de zile.
 
Secretariatului Comisiei Nationale  primeste deciziile care ilustreaza propunerea de acordare de masuri compensatorii, pentru imobilele care nu pot fi restituite in natura, inclusiv documentatia care argumenteaza emiterea acestora si documentele care probeaza situatia juridica a imobilului care este subiectul restituirii (acoperind si inscrisurile in legatura cu acele constructii demolate). Deciziile entitatilor investite de lege vor fi insotite de inscrisuri care atesta imposibilitatea atribuirii in compensare totala sau partial a unor alte imobile/bunuri/servicii disponibile detinute de entitatea investita de lege.
 
Comisia nationala primeste propuneri din partea Comisiilor judetene de fond funciar si din partea Comisiei de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti, privind solutionarea cererilor prin acordarea de masuri compensatorii, doar dupa epuizarea suprafetelor de teren agricol destinate restituirii in natura, identificate la nivel local.
 
Verificarea dosarelor in ceea ce priveste justificarea dreptului persoanei care se considera indreptatita la masuri reparatorii va fi facuta de Secretariatul Comisiei Nationale, avand ca fundament documentele transmise. In procesul de recuperare de proprietati, Secretariatul Comisiei Nationale poate solicita documente suplimentare titularilor dosarelor si altor institutii care ar putea fi implicate in procesul mentionat.
 
Secretariatul Comisiei Nationale face evaluarea imobilului prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrarii in vigoare a legii in discutie traducand valoarea in puncte (un punct este echivalentul unui leu). Conform Art. 24, "punctele stabilite prin decizia de compensare emisa pe numele titularului dreptului de proprietate, fost proprietar sau mostenitorii legali ori testamentari ai acestuia, nu pot fi afectate prin masuri de plafonare”.
 
Pentru situatiile in care masurile compensatorii se acorda unor persoane care nu sunt titularii dreptului de proprietate, “fost proprietar sau mostenitorii legali ori testamentari ai acestuia,” numarul de puncte acordat este echivalentul pretului platit fostului proprietar sau mostenitorilor legali ori testamentari ai acestuia pentru tranzactionarea dreptului de proprietate si un procent de 15% din diferenta pana la valoarea imobilului stabilita conform art.21 alin (6).
 
In art.21 alin. (6) si (7) este precizat numarul maxim de puncte care poate fi acordat. In cazul in care documentele depuse la dosarul de restituire nu furnizeaza informatii privind pretul platit fostului proprietar sau mostenitorilor legali ori testamentari ai acestuia pentru tranzactionarea dreptului de proprietate, punctele vor reprezenta echivalentul a 15% din valoarea stabilita cfm. Art.21 alin.(6).
 
Toate personele care incheie tranzactii, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, trebuie sa comunice Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, in termen de 15 zile, un exemplar al actului prin care s-a incheiat tranzactia. Toate documentele prezentate dupa depasirea termenului nu vor fi luate in considerare.
 
In termen de 5 zile de la primire, Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor ii vor fi furnizate, din partea Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, copii ale actelor nominalizate la alin. (5).
 
Pentru procedul de retrocedare de proprietati, data de 1 ianuarie 2016 anunta posibilitatea de valorificare a punctelor acordate prin dobandirea de imobile propuse de Fondul national la licitatia publica nationala. Astfel de licitatii vor avea loc saptamanal si vor fi sustinute la sediul central al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
 
Detinatorii participa fara costuri la aceste licitatii, trebuie doar sa se inscrie la sediile teritoriale ale Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Licitatia este sustinuta in baza regulamentului care se aproba de catre Comisia Nationala, pana la data de 1 iulie 2015 si se publica pe pagina de internet a Agentiei Domeniilor Statului, a Agentiei Nationale de Cadastru si Publcitate Imobiliara si a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.
 
Cei sapte membri care vor forma comisia de licitatie vor beneficia de o indemnizatie lunara reprezentand 50% din indemnizatia lunara a presedintelui Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, pentru a scadea probabilitatea unor cazuri de frauda.
 
Intrebare: Ma chinui de 10 ani cu un proces pentru o retrocedare de teren. Am nevoie de un avocat foarte bun care sa ma ajute, pot apela la serviciile cabinetului dvs.?

Raspuns: Dispunem de avocati specializati in retrocedari ANRP.

Avand in vedere practica neunitara a instantelor romane, precum si tendinta unor instante de a nu recunoaste drepturile cuvenite persoanelor indreptatite, am dobandit experienta si in cadrul procedurilor privind Curtea Europeana. Suntem in masura sa va oferim consultanta de specialitate cu privire la intreaga procedura ce se desfasoara in fata Curtii Europene. Contactati-i pe avocatii nostri ANRP din Bucuresti, care va stau la dispozitie pentru consultanta gratuita.
 

Related content

Latest articles