61 Unirii Boulevard, Bl. F3, Entrance 4, 2nd floor, Apt. 208, District 3, 030828, Bucharest

Cheltuielile de judecata in procesul civil

In ce constau cheltuielile de judecata in cadrul unui proces civil conform legislatiei romane in materie?

Conform art. 451 alin. (1) din Codul de Procedura Civila, cheltuielile de judecata in cadrul unui proces civil sunt reprezentate de taxe judiciare de timbru si timbrul judiciar, precum si onorariile avocatilor, ale expertilor si ale specialistilor care sunt numiti in conformitate cu normele legale, insa si sume de bani care revin martorilor pentru deplasarile si pierderile ce au fost cauzate ca urmare a obligatiei de prezentare la proces, cheltuielile de transport si de cazare ori alte cheltuieli care sunt necesare pentru buna desfasurare a procesului civil.

Este util de stiut faptul ca partea care va pretinde cheltuieli de judecata va trebui sa faca dovada existentei si a indinderii acestora, cel tarziu pana la data inchiderii dezbaterilor asupra fondului cauzei.

Pot fi cheltuielile de judecata micsorate in anumite situatii?

Da. Conform art. 451 alin. (2) si urmatoarele, instanta poate sa dispuna, din oficiu, reducerea motivata a partii din cheltuielile de judecata reprezentate de onorariul avocatilor, a expertilor judiciari ori a specialistilor, atunci cand onorariul in cauza este vadit disproportionat comparativ cu valoarea, complexitatea cauzei sau cu activitatea desfasurata de avocat, expert sau specialist, luand in considerare si circumstantele cauzei.

In ceea ce priveste reducerea cheltuielilor de judecata reprezentate de onorariul avocatului, legea reglementeaza faptul ca acest aspect nu va produce niciun efect in ceea ce priveste raporturilor dintre avocat si clientul acestuia.

Cu toate acestea, cheltuielile de judecata sub forma taxelor judiciare de timbru si a timbrului judiciar, precum si cheltuielile cuvenite martorilor, nu vor putea fi reduse.

Care este modalitatea in care solutionarea cauzei pe rol afecteaza acordarea cheltuielilor de judecata conform legislatiei in materie?

Conform art. 453 din Codul de Procedura Civila, la cererea partii care a castigat, partea care a pierdut procesul va fi obligata la plata cheltuielilor de judecata.

In situatia in care cererea este admisa doar in parte, judecatorii sunt cei care tabilesc masura in care fiecare dintre partile la proces poate sa fie obligata la plata cheltuielilor de judecata. Judecatorii pot dispune, de asemenea, si compensarea cheltuielilor de judecata.

In situatia in care paratul recunoaste pretentiile reclamantului pana la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate, legea stabileste faptul ca cel dintai nu va mai putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecata, exceptie facand cazul in care anterior pornirii procesului, paratul a fost pus in intarziere de catre reclamant ori se afla de drept in intarziere.

De asemenea, daca in cauza respectiva se afla implicati mai multi reclamanti sau mai multi parati, art. 455 dispune faptul ca acestia vor putea fi obligati la plata cheltuielilor de judecata in mod egal, proportional ori solidar, in conformitate cu pozitia acestora in proces sau cu natura raportului juridic ce exista intre ei.

Daca doriti informatii suplimentare privind cheltuielile de judecata in cadrul unui proces civil, sumele care le reprezinta ori modalitatea acestora de aplicare in conformitate cu legislatia romana in aceasta materie, nu ezitati sa contactati unul dintre avocatii din cadrul firmei de avocatura Darie, Manea & asociatii, care detin o experienta vasta in domeniul dreptului civil si a dreptului de procedura civila.

Related content

Latest articles