61 Unirii Boulevard, Bl. F3, Entrance 4, 2nd floor, Apt. 208, District 3, 030828, Bucharest

Conflictele de munca in Romania

Ce fel de conflicte cuprinde notiunea de conflicte de munca in conformitate cu legislatia din Romania?

Conflictele de munca in Romania sunt reglementate succint de Codul muncii in art. 231 si 232, iar Legea nr. 168/1999 reprezinta legea speciala care guverneaza aspectele referitoare la conflictele de munca si modalitatea de solutionare a acestora.

Atat conform Codului Muncii, cat si Legii nr. 168/1999, conflictele de munca sunt definite ca si conflicte intre salariati si unitatile in care acestia lucreaza, care privesc interesele cu caracter profesional, economic sau social ori drepturile care rezulta din desfasurarea raporturilor de munca.

Legea speciala in acest domeniu, si anume legea nr. 168/1999, particularizeaza definitia generala, stipuland faptul ca acele conflicte de munca ce se refera la stabilirea conditiilor de munca in cadrul negocierii contractelor colective reprezinta conflicte de interese, pe cand acelea care au ca obiect exercitatea unor drepturi sau indeplinirea unor obligatii care decurg din legi sau alte acte normative, contracte colective sau contracte individuale de munca reprezinta conflicte de drepturi.

Care sunt situatiile prevazute de lege care pot declansa conflicte de interese?

Conform art. 12 din legea speciala mentionata anterior, conflictele de interese pot lua nastere in urmatoarele situatii:

◦ refuzul unitatii de a incepe negocierea unui contract colectiv de munca, atunci cand aceasta nu prezinta un contract colectiv de munca incheiat ori contractul colectiv de munca anterior a incetat;

◦ neacceptarea de catre unitate a revendicarilor formulate de catre salariati;

◦ neindeplinirea de catre unitate a obligatiilor reglementate de lege de a incepe negocierile anuale obligatorii referitoare la salarii, programul si durata timpului de lucru, precum si conditiile de munca;

◦ unitatea refuza in mod nejustificat sa semneze contractul colectiv de munca desi negocierile au fost finalizate;

◦ divergenta privind negocierea anuala obligatorie referitoare la salarii, programul de lucru, durata timpului de lucru si conditiile de munca.

Legea stipuleaza in mod clar faptul ca pe durata valabilitatii unui contract colectiv de munca, salariatii nu pot sa declanseze un conflict de interese.

Care este modalitatea de solutionare a conflictelor de interese in Romania?

In situatia in care in cadrul unei unitati exista posibilitatea si premisele declansarii unui conflict de interese, sindicatele reprezentative sau reprezentatii salariatilor sesizeaza in scris unitatea in privinta acestei situatii, conducerea unitatii detinand obligatia de a raspunde in scris in termen de doua zile lucratoare de la primirea sesizarii, determinand puncte de vedere pentru fiecare revendicare care a fost formulata.

In cazul in care unitatea nu raspunde la toate revendicarile care au fost formulate ori sindicatele nu sunt de acord cu punctul de vedere precizat de catre conducere, conflictul de interese se declanseaza. In ipoteza declansarii unui conflict de interese in acest mod, sindicatul reprezentativ sau reprezentantii salariatilor sesizeaza Ministerul Muncii si Protectiei sociale in privinta concilierii, prima modalitate de solutionare a conflictelor de interese in Romania. Concilierea va fi apoi organizata de catre Ministerul muncii si Protectiei Sociale.

In situatia in care conflictul de interese nu a putut fi solutionat prin concilierea organizata de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, partile implicate in conflict pot hotari, prin consens, initierea procedurii de mediere, conform Legii nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca. Mediatorii vor fi alesi de comun acord de catre parti.

De asemenea, in orice moment al derularii unui conflict de interese, partile pot decide prin consens supunerea revendicarilor formulate arbitrajului unei comisii. Hotararea acestei comisii de arbitraj este obligatorie pentru parti si completeaza contractele colective de munca.

Cand poate fi declarata greva intr-o unitate in Romania?

Greva, definita ca incetarea voluntara si colectiva a lucrului intr-o unitate, poate fi declansata in timpul desfasurarii unui conflict de interese, insa numai daca au fost epuizate toate modalitatile de solutionare a respectivului conflict prin procedurile mentionate anterior si daca momentul initierii grevei a fost comunicat conducerii unitatii de catre organizatori cu 48 de ore inainte.

Ce fel de aspecte pot avea ca obiect conflictele de drepturi in Romania si care este modalitatea de solutionare a acestora?

Conflictele de drepturi pot privi urmatoarele aspecte:

◦ incheierea, executarea, suspendarea, modificarea sau incetarea contractelor individuale de munca;

◦ executarea contractelor colective de munca;

◦ plata anumitor despagubiri pentru acoperirea prejudiciilor care au fost cauzate de catre parti prin neindeplinirea ori indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor care au fost stabilite prin intermediul contractului colectiv de munca;

◦ constatarea nulitatii contractelor individuale sau a celor colective de munca sau a unor clauze ale acestor contracte;

◦ constatarea incetarii aplicarii contractelor colective de munca.

Conflictele de drepturi sunt solutionate de catre instantele judecatoresti prin adresarea instantei competente a unei cereri formulate de catre persoanele ale caror drepturi au fost incalcate.

Echipa de avocati din cadrul firmei de avocatura Darie, Manea & asociatii va sta la dispozitie pentru informatii suplimentare privind conflictele de munca si modalitatea de solutionare a acestora in Romania, precum si pentru asistenta juridica de specialitate. Nu ezitati sa ne contactati!

Related content

Latest articles