61 Unirii Boulevard, Bl. F3, Entrance 4, 2nd floor, Apt. 208, District 3, 030828, Bucharest

Contestatia privind tergiversarea procesului in Romania

Cine poate formula contestatie privind tergiversarea procesului si unde este aceasta reglementata?

Contestatia privind tergiversarea procesului este reglementata in art. 522 – 526 ale Codului de Procedura Civila. Conform art. 522, oricare dintre parti, precum si procurorul care ia parte la judecata, pot formula contestatie prin care solicita adoptarea masurilor legale pentru ca incalcarea dreptului la solutionarea procesului intr-un termen optim si previzibil sa fie inlaturata.

Care sunt cazurile in care poate fi formulata contestatia privind tergiversarea procesului?

Aceasta contestatie poate fi formulata atunci cand:

◦ legea determina un anumit termen pentru finalizarea a unei proceduri, pronuntarea sau motivarea unei hotarari, insa acest termen s-a implinit fara niciun rezultat;

◦ instanta stabiliteste un termen in care unul dintre participanti la proces trebuie sa indeplineasca un act de procedura, acest termen s-a implinit iar instanta nu a adoptat masurile stabilite de lege fata de persoana care nu si-a indeplinit obligatia in cauza;

◦ o persoana sau o autoritate care nu detine calitatea de parte la proces este obligata sa comunice instantei, intr-un anumit termen, un inscris, date sau alte informatii care rezulta din evidentele acesteia si care sunt necesare pentru solutionarea procesului, termenul a fost implinit dar instanta nu a luat nicio masura fata de persoana sau autoritatea care nu si-a indeplinit obligatia;

◦ instanta si-a neglijat obligatia de a solutiona cauza intr-un termen optim si previzibil prin neadoptarea masurilor reglementate de lege sau prin neindeplinirea din oficiu a unui act de procedura care era necesar solutionarii cauzei, atunci cand legea prevedea aceasta obligatie, cu toate ca timpul care s-a scurs de la ultimul sau act de procedura ar fi fost suficient pentru adoptarea masurii sau indeplinirea actului.

Care este modalitatea de formulare a acestei contestatii si cum se solutioneaza aceasta contestatie de catre instanta?

Contestatia privind tergiversarea procesului poate fi formulata atat in scris, prin depunerea acesteia la instanta care are competenta de a solutiona procesul in legatura cu care este formulata, cat si verbal, in sedinta, contestatia fiind apoi consemnata alaturi de motivele prezentate de parte, in incheierea de sedinta.

Contestatia va fi apoi solutionata de catre completul care detine competenta de a solutiona cauza in legatura cu care este formulata contestatia de indata sau in termen de maxim 5 zile, fara citarea partilor.

Contestatia nu va suspenda solutionarea cauzei si aceasta poate fi retrasa oricand pana la solutionarea sa, insa retragerea acesteia nu va mai permite reiterarea sa.

In situatia in care completul de judecata considera contestatia ca fiind intemeiata, va pronunta o incheiere care nu este supusa niciunei cai de atac si va dispune astfel adoptarea masurilor necesare pentru inlaturarea situatiei care a determinat tergiversarea judecatii.

In cazul in care completul de judecata considera contestatia ca fiind neintemeiata, va respinge contestatia printr-o incheiere impotriva careia contestatorul poate formula plangere in termen de 3 zile de la comunicare.

Este util de stiut ca legea sanctioneaza, prin art. 526 al Codului de procedura civila, contestatia sau plangerea formulata cu rea-credinta, prin obligarea autorului sau la plata unei amenzi judiciare cuprinsa intre 500 si 2000 lei, precum si la plata despagubirilor pentru repararea prejudiciului cauzat prin fornularea contestatiei sau a plangerii, la cererea persoanei interesate.

Pentru informatii suplimentare privind formularea contestatiei privind tergiversarea procesului in Romania, cauzele in care aceasta poate avea loc sau efectele pe care le produce conform legislatiei romane in materie, nu ezitati sa contactati unul dintre avocatii specializati in domeniul dreptului de procedura civila din cadrul firmei de avocatura Darie, Manea si asociatii.

 

Related content

Latest articles