61 Unirii Boulevard, Bl. F3, Entrance 4, 2nd floor, Apt. 208, District 3, 030828, Bucharest

Cumpărarea terenurilor agricole de către cetățeni străini

Updated on Monday 26th November 2018

Sunt cetățean străîn în România. Cum pot cumpăra teren?

Conform legii nr. 17/2014, următoarele persoane pot achiziționa teren în România:

- Cetățenii români

- cetățenii Uniunii Europene

- Cetățenii statelor parte la Acordul privind Spațiul Economic European (ASEE) sau cetățenii Confederației Elvețiene

- Apatrizii cu domiciliul în România, într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European sau în Confederația Elvețiană

- Persoane juridice de naționalitate română

- Persoanele juridice ale statelor părți la UE, ale statelor părți la SEE sau Confederația Elvețiană

Potrivit ultimelor reglementări în vigoare, cetățenii și persoanele juridice care aparțîn unui stat membru al Uniunii Europene sau statelor care sunt parte la ASEE sau Confederației Elvețiene pot achiziționa terenuri fără nicio restricție, înlăturându-se condiția de reciprocitate.

Cu toate acestea, dacă dețineți cetățenia unui stat terț sau sunteți apatrid cu domiciliul într-un stat terț ori persoană juridică de naționalitatea unui astfel de stat, puteți dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole situate în extravilan în condițiile reglementate de tratatele internaționale în materie, pe bază de reciprocitate.

Care este procedura de cumpărare a terenurilor?

În momentul în care o persoană dorește să vândă un teren, această depune o cere de afișare a ofertei de vânzare a terenului la primăria din rază unității administrativ-teritoriale în care se află terenul, pentru a aduce la cunoștința preemptorilor acest fapt. Respectarea dreptului de preempțiune este prima și cea mai importantă condiție pe care trebuie să o îndepliniți în calitate de cumpărător. Categoriile de subiecte care dețîn dreptul de preempțiune sunt, în această ordine, coproprietarii terenurilor scoase la vănzare, arendașii, proprietarii vecini și statul, prin intermediul Agenției Domeniilor Statului.

Nerespectarea unui termen de 30 de zile acordat dețînătorilor dreptului de preempțiune de a se manifestă în privința achiziționării terenului scos la vânzare va sancționa contractul de vânzare a terenului cu nulitate relativă.

Este recomandat că, înainte de a cumpăra orice teren, să obțineți un extras de Carte funciară pentru a verifică dacă există drepturi înscrise asupra terenului pe care îl doriți și că persoană care îl vinde este și proprietarul de drept, și să verificați documentația cadastrală, certificatul de urbanism și certificatul fiscal pentru a vă asigura că acest teren îndeplinește toate condițiile legale.

După cumpărarea terenului, trebuie să depuneți o cerere de înscriere a dreptului de proprietate asupra terenului în Cartea funciară.

În cazul în care achiziționați un teren extravilan și doriți să ridicați o construcție pe suprafața acestuia, este necesar să depuneți o cerere la Ministerul Administrației Publice pentru schimbarea categoriei de folosință din extravilan în intravilan.

Avocații societății de avocatură Darie, Manea și Asociații sunt specializați în tranzacții cu terenuri agricole pentru cetățenii străinii. În cazul în care doriți mai multe detalii, nu ezitați să ne contactați.

Related content

Latest articles