61 Unirii Boulevard, Bl. F3, Entrance 4, 2nd floor, Apt. 208, District 3, 030828, Bucharest

Cum poți dobândi cetățenie română

Updated on Monday 26th November 2018

Întrebare: Părinții mei sunt din Irak și doresc să obțîn cetățenie română. Am nevoie de un avocat care să mă ajute în acest demers. Care este procedura legală, va rog?

Răspuns:  Cabinetul nostru de avocatură oferă reprezentare și consultanță juridică în vederea obținerii sau redobândirii cetățeniei române. Totodată, avocații noștri se ocupă de obținerea actelor de stare civilă, precum și orice alte acte, de pe întreg teritoriul României, pentru completarea dosarului de obținere al cetățeniei române. Asigurăm reprezentare la completarea, depunerea și ridicarea dosarului.

Cetățenia română se poate dobândi în următoarele moduri: naștere, adopție și acordare la cerere.
 
Vom exemplifică în cele ce urmează dobândirea cetățeniei române la cerere sau redobândirea acesteia de către persoanele ce și-au pierdut-o înainte de decembrie 1989.
 
Cetățenia română se acordă la cerere persoanei fără cetățenie sau cetățeanului străîn, dacă îndeplineste următoarele condiții:
 
a) s-a născut și domiciliază, la dată cererii, pe teritoriul României sau, deși nu s-a născut pe acest teritoriu, domiciliază în condițiile legii pe teritoriul statului român de cel puțîn 8 ani sau, în cazul în care este căsătorit și conviețuiește cu un cetățean român, de cel puțîn 5 ani de la dată căsătoriei; 
 
b) dovedește, prin comportament, acțiuni și atitudine, loialitate față de statul român, nu întreprinde sau sprijină acțiuni împotriva ordinii de drept sau a securității naționale și declara că nici în trecut nu a întreprins asemenea acțiuni; 
 
c) a împlinit vârstă de 18 ani; 
 
d) are asigurate în România mijloace legale pentru o existența decentă, în condițiile stabilite de legislația privind regimul străinilor; 
 
e) este cunoscut cu o bună comportare și nu a fost condamnat în țară sau în străînătate pentru o infracțiune care îl face nedemn de a fi cetățean român; 
 
f) cunoaște limba română și posedă noțiuni elementare de cultură și civilizație românească, în măsură suficientă pentru a se integra în viață socială; 
 
g) cunoaște prevederile Constituției României. 
 
Termenele prevăzute la alin. 1 lit. a) pot fi reduse până la jumătate în cazul în care solicitantul este o personalitate recunoscută pe plan internațional ori a investit în România sume care depășesc 500.000 euro. 
 

Întrebare: Am plecat din țară înainte de '89 și mi-am pierdut cetățenia română. Cum o pot redobândi, este complicat procesul? Plănuiesc să mă reîntorc în țară.

Răspuns: Redobândirea cetățeniei române de către foștii cetățeni români care înainte de dată de 22 decembrie 1989 au pierdut cetățenia română din motive neimputabile lor sau această cetățenie le-a fost ridicată fără voia lor, precum și descendenții acestora până la gradul ÎI pot redobândi. ori li se poate acordă cetățenia română, la cerere, cu păstrarea cetățeniei străine și stabilirea domiciliului în țară sau cu menținerea acestuia în străînătate, dacă îndeplinesc condițiile:

a) dovedește, prin comportament, acțiuni și atitudine, loialitate față de statul român, nu întreprinde sau sprijină acțiuni împotriva ordinii de drept sau a securității naționale și declara că nici în trecut nu a întreprins asemenea acțiuni; 
b) a împlinit vârstă de 18 ani; 
c) este cunoscut cu o bună comportare și nu a fost condamnat în țară sau în străînătate pentru o infracțiune care îl face nedemn de a fi cetățean român; 
d) cunoaște limba română și posedă noțiuni elementare de cultură și civilizație românească, în măsură suficientă pentru a se integra în viață socială; 
 

Va prezentăm procedura de dobândire a cetățeniei române:

Cererea de acordare a cetățeniei române se adresează comisiei pentru constatarea condițiilor de acordare a cetățeniei, care funcționează pe lângă Ministerul Justiției. Examinarea cererii de către comisie se va putea face numai după trecerea de 30 de zile de la dată publicării acesteia. 
 
În vederea soluționării cererii, comisia poate dispune de: 
a) invitarea petiționarului pentru completarea actelor, pentru orice explicații, precum și la interviu. Neprezentarea nejustificată a acestuia la două termene consecutive atrage respingerea cererii că nesusținută; 
b) solicitarea de relații de la orice autorități; 
c) citarea oricărei persoane care ar putea da informații folositoare. 
 
Firma nostra de avocatură are o vastă experiență în ceea ce privește obținerea sau redobândirea cetățeniei române. Avocații noștri din București va vor acordă asistență necesară în vederea definitivării procesului de dobândire cetățenie română și obținerea unui pașaport românesc. Sunați-ne pentru consultanță juridică gratuită.

Related content

Latest articles