61 Unirii Boulevard, Bl. F3, Entrance 4, 2nd floor, Apt. 208, District 3, 030828, Bucharest

Dreptul la informare in procedurile penale din Romania

Care este legea care guverneaza dreptul la informare a unei persoane in cadrul procedurii penale?

Dreptul la informare in cadrul procedurilor penale cunoaste o reglementare complexa si variata. Astfel, la nivelul Uniunii Europene, dreptul la informare este reglementat atat de Directiva 2012/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale, cat si in Conventia Europeana a Drepturilor Omului.

La nivel national, dreptul la informare in cadrul procedurii penale este reglementat de Noul Cod de Procedura Penala al Romaniei, in cadrul art. 10 alin. (3).

Dreptul la informare este reglementat diferit in functie de etapa procedurala in care se afla o persoana?

Nu. Cu toate acestea, legile mentionate anterior reglementeaza dreptul la informare in cadrul intregii proceduri penale, in generalitatea sa, ori in cadrul anumitor etape ale procedurii penale, insa dreptul la informare este acelasi pentru orice moment.

Astfel, dispozitiile Directivei mentionate anterior stabilesc faptul ca prevederile sale devin aplicabile se aplică din momentul in care o persoana este informata, de catre autoritatile competente ale unui stat membru, in privinta faptului de a fi suspectata sau acuzata de comiterea unei infractiuni si pana la momentul in care se finalizeaza procedurile. Directiva clarifica aceasta prevedere, explicand ca prin „finalizarea procedurilor” se intelege hotararea definitiva care stabileste daca persoana suspectata ori acuzata a comis sau nu infracțiunea, dar si pronuntarea sentintei si solutionarea unei cai de atac, atunci cand este cazul.

Conventia Europeana a Drepturilor Omului reglementeaza dreptul la informare in cuprinsul art. 5, intitulat „Dreptul la libertate si la siguranta”, cat si in art. 6, „Dreptul la un proces echitabil”. Articolul 5 se refera la dreptul de informare al unei persoane arestate, prevazand faptul ca orice astfel de persoana trebuie informata in privinta motivelor care au stat la baza arestarii sale si in privinta oricarei acuzatii aduse impotriva sa, in cel mai scurt timp si intr-o limba pe care o intelege.

In mod asemanator, articolul 6 prevede ca orice persoana acuzata are, mai ales, dreptul de a fi informat in legatura cu natura si cauza acuzatiei care se aduce impotriva sa, in cel mai scurt termen, in mod amanuntit si intr-o limba pe care o intelege.

Noul Cod de Procedura Penala al Romaniei reglementeaza dreptul la informare al persoanei suspectate si a inculpatului, specificand faptul ca persoana suspecta are dreptul sa fie informata de infata si inainte sa fie ascultata despre fapta in legatura cu care se efectueaza urmarirea penala si incadrarea juridica a acesteia. Dispozitiile Codului de Procedura Penala continua, reglementand dreptul inculpatului de a fi informat de indata in ceea ce priveste fapta pentru care s-a pornit actiunea penala si incadrarea juridica a acesteia.

Asupra caror aspecte devine aplicabil dreptul la informare conform Directivei Uniunii Europene?

Art. 3 al Directivei 2012/13/UE stabileste un nivel minim pe care trebuie sa il atinga dreptul la informare cu privire la drepturile persoanei suspectate sau acuzate. Conform acestui articol, Statele membre au obligatia de a se asigura ca persoanele suspectate sau acuzate sunt informate prompt cel putin in ceea ce priveste urmatoarele drepturi:

▪ dreptul de a fi asistat de un avocat;

▪ dreptul la consiliere juridică gratuita, precum si conditiile care trebuie indeplinite pentru obtinerea acesteia;

▪ dreptul de a fi informat cu privire la acuzare;

In ceea ce priveste dreptul la informare cu privire la acuzare, este reglementata obligatia statelor membre de a garanta faptul ca persoanele suspectate sau acuzate primesc informatii referitoare la fapta penala de a carei comitere sunt acuzate sau suspectate. Aceste informatii trebuie sa fie furnizate cu promptitudine, oferind in egala masura detaliile necesare garantarii caracterului echitabil al procedurii si exercitarea efectiva a dreptului persoanei respective la aparare.

Persoanele care sunt suspectate sau acuzate, care sunt arestate sau retinute trebuie informare in privinta motivelor care au stat la baza arestarii sau a retinerii, insa si in ceea ce priveste fapta penala de a carei comitere sunt acuzate sau suspectate.

Statele membre au, de asemenea, obligatia de a informa persoanele mentionate anterior cu privire la orice modificari intervenite in legatura cu informatiile oferite. Mai mult, Directiva prevede si o limita temporala, stabilind faptul ca pana in momentul prezentarii fondului acuzarii in instanta, statele membre trebuie sa se asigure ca sunt oferite informatii detaliate privind: acuzarea, natura si încadrarea juridica a infractiunii si forma de participare a persoanei acuzate.

▪ dreptul la interpretare si traducere;

▪ dreptul de a pastra tacerea.

Persoanele arestate, detinute, suspectate sau acuzate au dreptul de a primi o Nota privind drepturile acestora, in limba pe care o inteleg, oferindu-se acestor persoane oportunitatea de a o citi, avand in acelasi timp dreptul sa o pastreze pe toata perioada in care sunt private de libertate. Pe langa drepturile mentionate in paragrafele anterioare, aceasta Nota va contine informatii referitoare la urmatoarele drepturi:

▪ dreptul de a informa autoritatile consulare si o persoana;

▪ dreptul de acces la asistenta medicala de urgenta;

▪ dreptul de acces la materialele cauzei;

▪ numarul maxim de ore sau de zile pentru care persoana acuzata sau suspectata poate sa fie privata de liberate pana sa se ajunga in fata unei autoritati judiciare.

Pe langa aceste drepturi, Nota trebuie sa cuprinda si informatii privind posibilitatea, in conformitate cu dreptul intern aplicabil, de a contesta legalitatea arestarii, de a solicita eliberarea provizorie si de a obtine o revizuire a detentiei.

In ceea ce priveste persoanele arestate cu scopul executarii unui mandat european de arestare, se prevede obligatia statelor membre de a li se furniza in mod promt o Nota privind drepturile corespunzătoare.

Dreptul de informare reglementat de Directiva Parlamentului European priveste si dreptul de acces la materialele cauzei. Conform acestui drept, in situatia in care o persoana este arestata si retinuta, indiferent de etapa procesului penal, statele membre detin obligatia de a se asigura ca documentele privind cauza sunt puse la dispozitia acestora sau a avocatilor lor astfel incat legalitatea arestarii sau a retinerii sa poata fi contestata in mod efectiv. Mai mult, garantarea caracterului echitabil al procedurilor, precum si a dreptului la aparare, justifica obligatia statelor membre de a pune la dispozitia persoanelor suspectate sau invinuite, ori a avocatilor acestora, in timp util, in mod gratuit si pana la prezentarea fondului acuzarii in instanta, toate mijloacele de proba pe care le detin, indiferent daca acestea sunt in apararea sau impotriva persoanelor suspectate sau acuzate.

Cu toate acestea, exista si posibilitatea refuzului accesului la anumite materiale atunci cand acesta este justificat de protejarea vietii sau a drepturilor fundamentale a unei alte persoane ori de apararea unui interes public important.

Avocatii din cadrul firmei de avocatura Darie, Manea & asociatii va stau la dispozitie pentru a va oferi informatii detaliate in ceea ce priveste dimensiunea si reglementarea dreptului la informare in cadrul procedurilor penale din Romania. Nu ezitati sa ne contactati oricand doriti!

Related content

Latest articles