61 Unirii Boulevard, Bl. F3, Entrance 4, 2nd floor, Apt. 208, District 3, 030828, Bucharest

Executarea provizorie a hotararilor judecatoresti in Romania

Ce reprezinta executarea provizorie si cand nu poate fi aceasta aplicata conform legislatiei romane in materie?

Conform art. 449 al Noului Cod de Procedura Civila, instanta poate pronunta executarea provizorie a anumitor hotarari atunci cand acestea privesc bunuri. atunci cand instanta considera faptul ca aceasta masura este necesara comparativ cu temeinicia vadita a dreptului sau cu starea de insolvabilitate a debitorului sau in situatia in care instanta estimeaza ca neadoptarea acestei masuri l-ar prejudicia in mod evident pe creditor. De asemenea, in astfel de situatii, instanta il poate obliga pe creditor la plata unei cautiuni, in conditiile legii.

Masura executarii provizorii nu poate fi pronuntata de catre instanta:

▪ in cazul stramutarii de hotare, de desfiintare a unor constructii, plantatii sau a altor lucrari care au o asezare fixa;

▪ in cazul in care hotararea dispune intabularea unui drept sau radierea acestuia din cartea funciara;

Cererea de executare provizorie poate fi realizata atat in scris, cat si verbal, in instanta, pana la momentul inchiderii dezbaterilor.

In situatia in care cererea de executare provizorie a fost respinsa de catre prima instanta, aceasta cerere poate fi facuta din nou in apel.

Care sunt situatiile in care hotararile judecatoresti din Romania au un caracter provizoriu de drept?

Conform art. 448, hotararile judecatoresti sunt executorii de drept, iar executarea acestora are un caracter provizoriu, atunci cand hotararile privesc:

▪ determinarea modului in care se exercita autoritatea parinteasca, a modalitatii de exercitare a dreptului de a avea legaturi personale cu minorul ori stabilirea locuintei minorului;

▪ plata salariilor, a sumelor care se cuvin somerilor ori a altor drepturi care izvorasc din raporturi juridice de munca;

▪ despagubiri pentru accidente de munca;

▪ reparatii grabnice;

▪ cereri care privesc posesia, insa doar in ceea ce priveste posesia;

▪ punerea, ridicarea sigiliului sau intocmirea inventarului;

▪ hotararile care sunt pronuntate in baza recunoasterii pretentiilor reclamantului de catre parat;

▪ rente sau sume care sunt datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau alocatie pentru copii, precum si pensii acordate in cadrul asigurarilor sociale;

▪ despagubiri in caz de moarte ori vatamare a integritatii corporale sau a sanatatii, atunci cand despagubirile au fost acordate sub forma prestatiilor banesti periodice;

▪ alte cazuri prevazute de lege.

Exista posibilitatea de a cere suspendarea executarii provizorii a hotararilor judecatoresti?

Desigur. Conform art. 450 din Codul de Procedura Civila, suspendarea executarii provizorii poate fi ceruta prin cererea de apel ori distinct, pe toata durata judecatii in apel. Mai mult, suspendarea executarii provizorii poate fi incuviintata si in mod provizoriu, pana la solutionarea cererii, inainte de sosirea dosarului.

Aceasta cerere trebuie sa fie depusa la prima instanta sau, dupa caz, la instanta de apel, caz in care se va anexa si o copie legalizata a dispozitivului hotararii.

Cererea de suspendare a executarii provizorii este judecata de catre instanta de apel, iar incheierea care este oferita cererii de suspendare este supusa acelorasi cai de atac ca si hotararea care a fost atacata.

Cu toate acestea, suspendarea nu poate fi incuviintata fara plata unei cautiuni al carei cuantum este stabilit de catre instanta.

Echipa de avocati din cadrul firmei de avocatura Darie, Manea & asociatii va sta la dispozitie pentru consultanta juridica de specialitate privind executarea provizorie a hotararilor judecatoresti din Romania, precum si efectele pe care aceasta le produce. Nu ezitati sa ne contactati pentru asistenta juridica in aceasta materie, precum si reprezentare in fata autoritatilor competente, atunci cand este necesar.

 

 

Related content

Latest articles