61 Unirii Boulevard, Bl. F3, Entrance 4, 2nd floor, Apt. 208, District 3, 030828, Bucharest

Executarea silita impotriva mostenitorilor debitorului

Ce se intampla in cazul in care debitorul moare inainte de inceperea executarii silite si care este legea care reglementeaza aceasta situatie?

Conform art. 687 din Codul de Procedura Civila, in cazul in care debitorul moare inainte de sesizarea executorului judecatoresc, executarea silita nu va putea si pornita.

Atunci cand creditorul sau executorul judecatoresc iau la cunostinta decesul debitorului, acesta trebuie sa solicite autoritatilor competente eliberarea unui certificat privind dezbaterea mostenirii debitorului. Daca mostenirea nu a fost dezbatuta sau acceptata, creditorul sau executorul judecatoresc pot cere intocmirea inventarului succesiunii. In situatia in care din certificatul eliberat reiese faptul ca mostenirea a fost dezbatuta, vor f identificate persoanele care au calitatea de mostenitori, determinand daca pana la acceptarea mostenirii de catre cel putin unul dintre succesibili a fost sau nu numit un curator al succesiunii.

Daca debitorul moare anterior inceperii executarii silite si nu exista niciun mostenitor care sa fi acceptat mostenirea iar asupra succesiunii nu este numit niciun curator, instanta de executare va numi un curator special, la cererea creditorului sau a executorului judecatoresc, pana cand va fi numit curatorul succesiunii in conditiile prevazute de lege.

Care sunt situatiile in care executarea silita va putea fi pornita sau continuata impotriva mostenitorilor debitorului?

In situatia in care debitorul moare dupa ce executarea silita a fost pornita, aceasta nu va putea fi continuata daca mostenirea nu a fost acceptata de catre persoanele chemate la mostenire sau daca, in lipsa acestora, nu a fost numit un curator al succesiunii sau un curator special pentru executare.

Daca mostenirea este acceptata si exista doar mostenitori majori, executarea silita poate fi pornita impotriva tuturor, exceptie facand situatia in care doar o parte dintre acestia sunt chemati sa raspunda pentru datoriile defunctului, fie de catre acesta din urma, fie de catre lege.

In ipoteza in care printre mostenitori se regasesc si minori sau persoane puse sub interdictie judecatoreasca, executarea silita nu va putea fi pornita decat dupa ce are loc numirea reprezentantilor ori a ocrotitorilor legali. Daca numirea reprezentantului sau a ocrotitorului legal nu are loc in termen de o luna de la moartea debitorului ori de la punerea sub interdictie judecatoreasca, executorul judecatoresc sau creditorul vor avea dreptul de a cere instantei de executare numirea unui curator special.

Care sunt efectele pe care le produce decesul debitorului in situatia in care executarea silita incepuse deja la acel moment?

Conform art. 689 din Codul de Procedura Civila, in ipoteza in care executarea silita deja incepuse la momentul decesului debitorului, aceasta va fi suspendata si nu va putea fi reluata impotriva succesibililor acceptanti decat dupa expirarea unui termen de 10 zile de la data la care acestia au fost informati cu privire la continuarea executarii silite, urmand ca prevederile legale explicare in paragrafele anterioare sa fie aplicate in mod corespunzator.

Intrucat procedura executarii silite reprezinta un proces complex, reglementat in mod detaliat si strict de catre legislatia romana, puteti contacta unui dintre avocatii nostri specializati in domeniul dreptului de procedura civila si al dreptului civil pentru mai multe informatii privind inceperea sau continuarea executarii silite impotriva mostenitorilor debitorilor dupa decesul acestuia din urma, precum si in ceea ce priveste efectele pe care le produce executarea silita pe acest plan. Nu ezitati sa ne contactati pentru consultanta juridica de specialitate si reprezentare in fata autoritatilor competente, atunci cand este necesar.

Related content

Latest articles