61 Unirii Boulevard, Bl. F3, Entrance 4, 2nd floor, Apt. 208, District 3, 030828, Bucharest

היתרים מיוחדים רומניה

Updated on Thursday 21st November 2013

משרד עורכי הדין דרי ומניה סייע בעבר למספר עסקים זרים לבסס את עצמם ברומניה. אנו לא רק מציעים לעזור בשלבי בניית החברה החדשה ברומניה, אלא שואפים לעזור בכלל הליך הקמת החברה החדשה ברומניה. 

אנו עוזרים בבחירת ישויות עסקיות וברכישת רשיונות לאחר הקמת התאגיד.

­היתרים ורשיונות אלה חיונים לביצוע מספר פעילויות עסקיות ברומניה, כגון ביטוח, בנקאות, תחבורה, תשלום דרך האינטרנט, משרדי ראיית חשבון, השמת עובדים, סעדים, הימורים ועוד.

ניתן להשיג היתרים ורשיונות אלה דרך רשויות שונות או משרדי ממשלה. משרד עורכי הדין דרי ומנייה יכול למסור לך דוחות משפטיים המפרטים הסברים על איך ניתן להשיג היתרים אלה, וכמובן יכולים לסייע לכם במהלך הליכים אלה.

Latest news