61 Unirii Boulevard, Bl. F3, Entrance 4, 2nd floor, Apt. 208, District 3, 030828, Bucharest

Infiintarea unei asociatii de proprietari

Ce reprezinta asociatia de proprietari si care este legea care guverneaza modalitatea de infiintare, precum si drepturile si obligatiile care decurg din aceasta?

Infiintarea asociatiilor de proprietari, precum si organizarea si functionarea acestora sunt guvernate de Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari. Conform art. 3 lit. g) din legea cadru mentionata, asociatia de proprietari reprezinta o forma de asociere nonprofit si autonoma a majoritatii proprietarilor dintr-un condominiu. Prin condominiu se intelege proprietatea imobiliara care este formata din mai multe proprietati individuale – apartamente ori spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinte -, precum si proprietate comuna indiviza.

Asociatiile de proprietari au personalitate juridica si se infiinteaza cu scopul de a administra si de a gestiona proprietatea comuna care presupune drepturi pentru toti proprietarii. Astfel, asociatia de proprietari constituie forma juridica prin care sunt reprezentate interesele proprietarilor unui condominiu.

Cum se infiinteaza asociatiile de proprietari?

Asociatia de proprietari se poate infiinta prin acordul scris a cel putin jumatate plus unu din numarul total al proprietarilor apartamentelor si a spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta dintr-o anumita cladire.

In ceea ce priveste cladirile care au mai multe tronsoane sau scari este posibila infiintarea cate unei asociatii de proprietari pentru fiecare traonson sau scara.

Proprietarii isi vor da consimtamantul in privinta constituirii asociatiei de proprietari in cadrul unei adunari de constituire, iar acordul proprietarilor in ceea ce priveste constituirea asociatiei de proprietari se consemneaza intr-un proces-verbal al adunarii generale de constituire.

In cadrul adunarii generale de constituire se va intocmi, de asemenea, statutul asociatiei de proprietari.

Cererea pentru dobandirea persoanlitatii juridice a asociatiei de proprietari, statutul, acordul de asociere precum si procesul verbal al adunarii generale de constituire se vor depune si se vor inregistra la organul financiar local din raza teritoriala a cladirii.

Care sunt documentele necesare pentru infiintarea unei asociatii de proprietari in Romania?

Documentele necesare pentru intocmirea dosarului privind constituirea unei asociatii de proprietari sunt:

• acordul de asociere;

Acordul de asociere trebuie sa contina:

◦ adresa si individualizarea proprietatii individuale;

◦ numele si prenumele proprietarilor;

◦ descrierea proprietatii;

◦ enumerarea si descrierea partilor care se afla in proprietate comuna;

◦ cota-parte indiviza din proprietatea comuna care revine fiecarui proprietar;

• statutul asociatiei, actul constitutiv;

• procesul-verbal al adunarii de constituire a asociatiei de proprietari;

• cerere de inregistrare la administratia financiara teritoriala.

Asociatia de proprietari obtine personalitate juridica prin incheierea data de judecatorul delegat in acest sens, incheiere care este supusa numai apelului si se da fara citarea partilor.

Poate un proprietar sa devina membru al asociatiei de proprietari dupa infiintarea acesteia?

Da. Conform legii cadru mentionate anterior, inscrierea ulterioara in asociatia de proprietari a unui proprietar care nu a fost prezent la adunarea generala de constituire si care nu si-a dat consimtamantul in acest sens se face la cererea scrisa a proprietarilor care fac parte din asociatie. Proprietarul in cauza va solicita sa faca parte din asociatia de proprietari prin semnarea unui act aditional la acordul de asociere, fara a fi necesare alte formalitati.

Infiintarea asociatiilor de proprietari prezinta numeroase facilitati. Pentru informatii suplimentare privind caracteristicile asociatiilor de proprietari, infiintarea acestora ori drepturile si obligatiile proprietarilor membri ai asociatiei, va puteti adresa cu incredere avocatilor specializati in domeniul dreptului comercial din cadrul firmei de avocatura Darie, Manea & asociatii.

Related content

Latest articles