61 Unirii Boulevard, Bl. F3, Entrance 4, 2nd floor, Apt. 208, District 3, 030828, Bucharest

Cum se infiinteaza un SA in Romania

Intrebare: Prin ce se deosebeste o societate de actiuni de alte tipuri de societati si care este capital social necesar?

Raspuns: Societatea comerciala pe actiuni este forma de societate comerciala al carei capital social este impartit in actiuni, iar obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, actionarii raspunzand numai in limita aportului lor.

Capitalul social va fi fixat de catre actionari raportat la nevoile societatii, insa nu poate fi mai mic decat echivalentul in Ron a 25.000 euro.

Societatea comerciala pe actiuni se poate constitui prin:

   • aporturile a cel putin doi actionari pentru desfasurarea unei activitati comerciale, in vederea impartirii profitului si care raspund pentru obligatiile sociale in limita aportului lor;

   • subscriptie publica - ceea ce presupune o oferta de subscriere adresata oricarei persoane care dispune de bani si doreste sa ii investeasca prin cumpararea de actiuni.

Intrebare: Iau in considerare varianta infiintari unui SA in Romania. Care sunt actele necesare intregistrarii unei sociatati pe actiuni, va rog?

Raspuns: Documentele pe care trebuie sa ni le puneti la dispozitie pentru inregistrarea societatii comerciale pe actiuni – SA sunt:

    • copie carte de identitate/pasaport ale actionarilor;
   • dovada sediului social (contract de inchiriere/subinchiriere/contract de comodat etc.); in cazul in care nu dispuneti de un spatiu pentru stabilirea sediului social, compania noastra va pune la dispozitie sediul social;
    • acordul Asociatiei de proprietari;
    • acordul vecinilor;
    • specimen de semnatura.

De redactarea tuturor documentelor si de obtinerea actelor necesare intocmirii dosarului pentru inregistrarea societatii dumneavoastra la Registrul Comertului, inclusiv de rezervarea de denumire, ne vom ocupa noi. Dispunem de avocati experimentati din Capitala si va asiguram ca veti benefia de un serviciu juridic ireprosabil.

Dosarul ce urmeaza a fi depus la Registrul Comertului pentru inregistrarea societatii comerciale pe actiuni va cuprinde urmatoarele documente:

    • cererea de inregistrare;
    • dovada verificarii disponibilitatii si a rezervarii firmei;
    • actul constitutiv;
    • dovada privind sediul social/secundar;
    • dovada capitalui social;
    • actele privind proprietatea pentru aporturile in natura, subscrise si varsate la constituire;
    • declaratiile date pe propria raspundere, dupa caz, de catre fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numita administrator sau cenzor, din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati;
    • specimenele de semnatura ale reprezentantilor societatii;


    Daca este cazul:

- actele de inregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane juridice (original sau copie certificata si, dupa caz, traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public);
- hotararea organului statutar al fondatorilor persoane juridice privind participarea la constituirea societatii (original sau copie certificata si, dupa caz, traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public);
- mandatul pentru persoana abilitata sa semneze actul constitutiv in numele si pe seama fondatorului persoana juridica (original sau copie certificata si, dupa caz, traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public);
- declaratia fondatorilor/administratorilor/membrilor/directoratului/ directorilor privind datele de identificare a societatii de registru independent privat autorizat care tine registrul actionarilor;
- avizele prealabile prevazute de legile speciale;

    • dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale;
    • imputernicire avocatiala.

In baza imputernicirii avocatiale, vom depune dosarul la Registrul Comertului, va vom reprezenta in fata judecatorului delegat si va vom inmana certificatul de inregistrare a societatii comerciale in maxim 4 zile de la data depunerii cererii de inregistrare a societatii comerciale.

Lasati-i pe avocatii nostri reputati sa se ocupe de formalitatile legale ce privesc infiintarea unui SA, in timp ce dumneavoastra va dedicati strategiilor de business si ideilor de noi afaceri. Biroul nostru de avocatura va ofera consultanta gratuita pentru a discuta pe larg cazul si nevoile dumneavoastra.

Related content

Latest articles