61 Unirii Boulevard, Bl. F3, Entrance 4, 2nd floor, Apt. 208, District 3, 030828, Bucharest

Cum sa infiinteaza un SRL in Romania

Intrebare: Doresc sa imi infiintez un SRL in Romania. Care sunt caracteristicile legale ale acestui tip de societate?

Raspuns: Societatea cu raspundere limitata (SRL) este acea forma de societate comerciala ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatii sunt obligati numai in limita capitalului social subscris.

Capitalul social va fi fixat de catre asociati in functie de nevoile societatii, cu respectarea plafonului minim stabilit de lege in valoare de 200 RON.

Intrebare: Cum se poate constitui o societate cu raspundere limitata, care sunt factorii esentiali ce fac posibila inregistrarea acesteia?

Raspuns: Societatea cu raspunderea limitata se poate constitui prin:

• asocierea a doi sau a mai multor asociati pentru a desfasura o activitate comerciala, in vederea impartirii profitului si care raspund pentru obligatiile sociale in limita aportului lor;

• aportul unui singur asociat, care este detinatorul tuturor partilor sociale; asociatul unic poate fi o persoana fizica sau o persoana juridica.

Intrebare: Ma intereseaza sa stiu care sunt actele necesare intregistrarii unui SRL. Suntem trei asociati. De asemenea, ne puteti ajuta in infiintarea firmei?

Raspuns: Documentele pe care trebuie sa ni le puneti la dispozitie pentru inregistrarea societatii cu raspundere limitata – SRL sunt:

• copie carte de identitate/pasaport ale asociatilor;
• dovada sediului social (contract de inchiriere/subinchiriere/contract de comodat etc.); in cazul in care nu dispuneti de un spatiu pentru stabilirea sediului social, compania noastra va pune la dispozitie sediul social;
• acordul Asociatiei de proprietari;
• acordul vecinilor;
• specimen de semnatura.

De redactarea tuturor documentelor si de obtinerea actelor necesare intocmirii dosarului pentru inregistrarea societatii la Registrul Comertului, inclusiv de rezervarea de denumire, ne vom ocupa noi.

Dosarul ce urmeaza a fi depus la Registrul Comertului pentru inregistrarea societatii comerciale cu raspundere limitata va cuprinde urmatoarele documente:

• cerere de inregistrare;
• copii carte de identitate/pasaport ale asociatilor;
• dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii firmei;
• actul constitutiv;
• dovezile privind sediul social/secundar;
• acordul Asociatiei de proprietari;
•acordul vecinilor;
• cazierul fiscal al asociatilor si administratorului;
• dovezile depunerii capitalului social;
• declaratiile date pe propria raspundere de catre asociati/administratori din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati;
• specimenele de semnatura ale reprezentantilor societatii;
• dovada achitarii taxelor de inregistrare a societatii comerciale;
• imputernicire avocatiala.

In baza imputernicirii avocatiale, vom depune dosarul la Registrul Comertului, va vom reprezenta in fata judecatorului delegat si va vom inmana certificatul de inregistrare al societatii comerciale in maxim 4 zile de la data depunerii cererii de inregistrare a societatii comerciale. 

Sunati-ne pentru consultanta gratuita.

Related content

Latest articles