61 Unirii Boulevard, Bl. F3, Entrance 4, 2nd floor, Apt. 208, District 3, 030828, Bucharest

Înființare Sindicat

Înființare Sindicat --> Updated on Tuesday 23rd April 2019

Ce sunt sindicatele?


Sindicatele sunt entități juridice independente, nepatrimoniale, ce sunt consitituite pentru a apară drepturile prevăzute de lege, pactele, convențiile internăționale și tratatele la care este parte România,  precum și contractele colective de muncă ale membrilor.


Acte necesare (trebuie depuse în original+2 copii) :


-    Cerere de înscriere în Registrul Special al judecătoriei
-    Procesul verbal de constituire
-    Lista membrilor din conducere (nume complet, domiciliu, profesie și CNP)
-    Procura pentru împuternicitul special (în unele cazuri autentificată la notar)
-    Statut sindicat
-    CI membri fondatori
-    Cazier judiciar și fiscal al fondatorilor
-    Dovadă sediu



Etape proces de înființare:


-    Sunt necesare minim 15 persoane din aceeași profesiune sau ramură (la același angajator sau angajatori diferiți). O persoană nu poate face parte din mai multe sindicate
-    Membri trebuie să semneze o cerere de adeziune la sindicat
-    Trebuie redactat statutul – actul ce reglementează modul de constituire, organizare a sindicatului
-    Se organizează AGA pentru constituire
-    Se alege liderul și cenzorul
-    AGA decide nivelul cotizației ce va fi plătită de către membri (0.5 -1% din salariul de baza)
-    Se stabilește sediul social
-    Se întocmește proces verbal de constituire – membrii fondatori, conducere, cenzor, nivel cotizație
-    Se întocmește cerere de acordare a personalității juridice
-    Se întocmește cerere de înscriere în Registrul Special al instanței
-    Toate actele necesare se depun la tribunal iar în 30 de zile instanța decide asupra cererii


Principalele beneficii:


-    Asigurarea egalității în drepturi a angajaților
-    Organizarea forței de acțiune a membrilor pentru apărarea intereselor, drepturilor și libertăților acestora
-    Promovarea relațiilor de solidaritate internă, colaborare și chiar și internațională cu alte sindicate cu aceleași interese
-    Asigurarea respectării drepturilor salariaților conform legii
-    Negocierea contractului colectiv de muncă la nivel unitar sau pe grupe
-    Restabilirea drepturilor legale ale membrilor atunci când au fost încălcate
 

by Cristian Darie

Latest articles