61 Unirii Boulevard, Bl. F3, Entrance 4, 2nd floor, Apt. 208, District 3, 030828, Bucharest

Infiintare societate de paza si protectie in Romania

Care este legea care guverneaza societatile de paza si protectie in Romania si cum functioneaza acestea?

Legea care guverneaza conditiile necesare infiintarii societatilor specializate in paza si protectie este Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicata in anul 2014.

Conform legii mentionate anterior, societatile de paza si protectie reprezinta societati reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societatile, care se constituie si functioneaza in conformitate cu prevederile acestei legi. Aceste societati au ca obiect de activitate paza bunurilor, obiectivelor sau valorilor, paza transporturilor de bunuri si valori in conditii de maxima siguranta, insa si protectia persoanelor.

Serviciile de paza si protectie care sunt prestate de catre societatile specializate sunt remunerate pe baza contractelor incheiate cu beneficiarii, iar societatile de paza si protectie au obligatia de a mentine evidenta contractelor in registre speciale.

Personalul care desfasoara activitatea specifica a unei societati de paza si protectie in Romania nu poate culege informatii. In cazul in care personalul obtine date si informatii care pun in pericol siguranta nationala, acesta este obligat sa informeze de indata autoritatile competente care detin atributii in domeniul sigurantei nationale.

Care sunt autorizatiile necesare pentru infiintarea unei societati de paza si protectie in Romania?

Legea nr. 333/2003 care reglementeaza conditiile necesare infiintarii unei firme de paza si protectie in Romania precizeaza faptul ca astfel de societati functioneaza pe baza unei autorizatii care este eliberata de catre Inspectoratul General al Politiei Romane, cu avizul prealabil al Serviciului Roman de Informatii obtinut pentru cel putin unul din cele trei obiecte de activitate specificate de lege. Licenta de functionare poate fi reinnoita la 3 ani.

Obiectele de activitate care pot sta la baza functionarii unei societati de paza si protectie in Romania, conform legislatiei cadru in materie, sunt:

▪ servicii de paza a bunurilor, obiectivelor si valorilor si servicii de consultanta in domeniu;

▪ servicii de paza a transporturilor de bunuri si valori, precum si servicii de consultanta in domeniu;

▪ servicii de protectie personala specializata (garda de corp), precum si servicii de consultanta in domeniu.

Codul CAEN aferent activitatilor de protectie si garda este 8010.

Care sunt conditiile care trebuie indeplinite pentru obtinerea licentei de functionare?

Conditiile care trebuie indeplinite pentru obtinerea licentei de functionare a unei societati de paza si protectie se refera la prezentarea urmatoarelor documente:

▪ regulamentul de functionare si organizare a societatii;

▪ lista mijloacelor materiale, tehnice, de transport, de comunicatii etc. care vor contribui la dotarea societatii, in functie de obiectul de activitate ales;

▪ dovada de inregistrare a denumiri societatii, precum si a insemnelor distinctive inregistrate la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci;

▪ notificarea prin care se informeaza consiliul judetean sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti in privinta faptului ca societatea va detine sediul social in zona de responsabilitate a acestora;

▪ dovada de achitare a taxei necesara pentru obtinerea licentei de functionare;

▪ atestatul profesional al persoanelor care executa activitati de paza si protectie.

Eliberarea avizului prealabil este conditionat de indeplinirea anumitor conditii specifice?

Da. Legea stabileste faptul ca avizul eliberat de inspectoratul de politie judetean sau cel al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala isi are sediul societatea trebuie obtinut de catre conducatorul societatii specializate in activitatea de paza si protectie.

Avizul va fi acordat conducatorului societatii de catre unitatea de politie competenta daca acesta:

▪ are cetatenie romana sau cetatenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European;

▪ are cel putin 21 de ani;

▪ detine o pregatire corespunzatoare atributiilor care ii revin;

▪ are o buna conduita cetateneasca;

▪ nu a suferit condamnari pentru infractiuni savarsite cu intentie.

Astfel cum este firesc, conducatorul unei societati de paza si protectie detine obligatia de a garanta respectarea prevederilor legale, precum si a regulamentelor proprii privind organizarea si functionarea societatii, angajarea, controlul si pregatirea personalului necesar, dotarea societatii cu mijloacele de interventie si de aparare individuala necesara desfasurarii activitatii specifice, insa si portul uniformei si al insemnelor distinctive.

Cu toate acestea, aceste tipuri de societati nu pot utiliza uniforme, insemne, denumiri identice sau accesorii de echipament care sunt asemanatoare sau care au potentialul de a crea confuzie intre acestea sau cu cele ale autoritatilor publice sau ale organismelor internationale la care Romania este parte.

Guvernul, prin hotarare, stabileste modelul echipamentului personalului societatii, echipament care se inscriptioneaza cu denumirea si sigla societatii, autorizate odata cu acordarea licentei.

Echipa de avocati din cadrul firmei de avocatura Darie, Manea & asociatii va pot oferi informatii corecte si complete referitoare la infiintarea unei societati specializate de paza si protectie in Romania, precum si documentele necesare obtinerii licentei de functionare si avizului prealabil. Puteti consulta lista avocatilor specializati in domeniul dreptului comercial pe pagina noastra oficiala. Nu ezitati sa ne contactati!

Related content

Latest articles