61 Unirii Boulevard, Bl. F3, Entrance 4, 2nd floor, Apt. 208, District 3, 030828, Bucharest

Actele necesare infiintarii unei sucursale

Intrebare: Ce este o sucursala a unei firme si care sunt actele necesare infiintarii ei in Romania?

Raspuns: Sucursala este un dezmembramant fara personalitate juridica al societatii comerciale, depinzand de o anumita autonomie, in limitele stabilite de societate.

Sucursala nu poate participa in nume propriu la circuitul juridic. Actele juridice pe care le reclama desfasurarea activitatii sucursalei se incheie de reprezentantii desemnati de societatea comerciala.

Acte necesare inregistrarii unei sucursale in Romania

Documentele pe care trebuie sa ni le puneti la dispozitie pentru inregistrare sucursala a unei societati comerciale cu sediul in Romania sunt:

• carte de identitate/Pasaport al asociatilor – copie;
• dovada sediului social (contract de inchiriere/subinchiriere/contract de comodat etc.) – copie;
• acordul Asociatiei de proprietari;
• acordul vecinilor
• specimen de semnatura.

Dosarul ce urmeaza a fi depus la Registrul Comertului pentru inregistrarea unei  sucursale va cuprinde urmatoarele documente:

• cerere de inregistrare;
• hotararea adunarii generale a asociatilor/ actionarilor/ decizia asociatului unic/ decizia CA/directoratului sau actul aditional la actul constitutiv – al persoanei juridice fondatoare prin care se desemneaza si persoana imputernicita sa reprezinte sucursala;
• dovada privind sediul sucursalei;
• declaratiile date pe proprie raspundere de catre persoanele imputernicite sa reprezinte sucursala, din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestei calitati;
• specimenele de semnatura ale persoanelor imputernicite sa reprezinte sucursala;
• dovezile privind plata taxelor legale;
• imputernicire avocatiala.

Permiteti-le avocatilor nostri reputati sa se ocupe de formalitatile legale ce privesc infiintarea unei SA, in timp ce dumneavoastra va dedicati strategiilor de business si ideilor de noi afaceri. Biroul nostru de avocatura va ofera consultanta gratuitapentru a discuta pe larg cazul si nevoile dumneavoastra.

Related content

Latest articles