61 Unirii Boulevard, Bl. F3, Entrance 4, 2nd floor, Apt. 208, District 3, 030828, Bucharest

Insolventa persoanelor fizice in Romania

Mi-a fost adusa la cunostinta publicarea unei legi care guverneaza insolventa persoanelor fizice in Romania, imi puteti spune mai multe despre aceasta?

Intr-adevar, in luna iunie a fost promulgata Legea nr. 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice, lege care urmeaza sa intre in vigoare in luna decembrie a acestui an.

Aceasta lege isi propune sa constituie un mijloc de protectie si de sprijin pentru debitorii persoane fizice de buna-credinta aflati in stare de insolventa, prin realizarea urmatoarelor scopuri reglementate in art. 2 intitulat „Principii”:

▪ oferirea posibilitatii debitorilor de buna-credinta de a-si redresa situatia financiara prin intermediul unui plan de rambursare a datoriilor;

▪ inlesnirea negocierii amiabile a creanţelor şi a încheierii unui acord al creditorilor cu debitorul in ceea ce priveste planul de rambursare a datoriilor;

▪ sustinerea ieşirii din starea de insolvenţă a debitorului prin diverse mijloace stabilite de lege;

▪ maximizareaa nivelului de recuperare a creanţelor şi a celui de valorificare a activelor;

▪ garantarea unui tratament echitabil al creditorilor şi a unui tratament egal pentru creditorii care detin acelasi rang;

▪ respectarea prioritatii creantelor si recunoasterea drepturilor creditorilor prin intermediul unor reguli clar definite;

▪ garantarea unei proceduri eficiente de insolventa prin diverse mecanisme determinate de legea sus-mentionata etc.

Ce reprezinta insolventa unei persoane fizice si in ce situatie intervine aceasta protrivit reglementarilor care urmeaza sa intre in vigoare in Romania?

Potrivit legii cadru mentionata mai sus, starea de insolventa reprezinta acea stare a patrimoniului debitorului care are drept caracteristica principala insuficienta fondurilor băneşti care sunt disponibile pentru a plati datoriile, pe masură ce acestea devin scadente.

Este util de cunoscut faptul ca insolvenţa debitorului se va prezuma in situatia in care acesta din urma, dupa scurgerea unei perioade de 90 de zile de la data scadentei, nu a achitat datoria sa fata de unul sau mai multi creditori.

Care sunt categoriile de debitori sau criteriile care determina persoanele fizice carora li se vor aplica dispozitiile privind procedura insolventei persoanelor fizice?

Procedurile prevăzute de Legea nr. 151/2015 vor fi aplicabile in privinta debitorului persoana fizica ce detine in sarcina sa obligatii care nu au decurs din exploatarea unei intreprinderi de catre acesta. De asemenea, conditiile aditionale privind persoana debitorului sunt urmatoarele:

a) detine domiciliul, resedinta sau resedinta obisnuita de o perioada de minim 6 luni anterior depunerii cererii in Romania;

b) se afla în stare de insolventa si nu exista o probabilitate rezonabila de a avea din nou posibilitatea de a-si executa obligatiile si de a-si mentine in acelasi timp unui nivel de trai rezonabil pentru acesta si pentru persoanele intretinute, intr-o perioada de maximum 12 luni;

c) valoarea totala a obligatiilor scadente ale debitorului este cel putin egala cu valoarea-prag egala cu valoarea a 15 salarii minime pe economie.

Valoarea-prag constituie nivelul minim al datoriilor scadente ale debitorului care este necesar pentru a putea introduce cererea de deschidere a procedurii de insolventa pe baza de plan de rambursare a datoriilor ori a procedurii judiciare de insolventa prin lichidarea activelor.

Exista mai multe tipuri de procedura de insolventa conform Legii nr. 151/2015 din Romania?

Da, exista trei tipuri de proceduri de insolventa care privesc persoanele fizice din Romania, si anume:

a) procedura de insolventa pe baza de plan de rambursare a datoriilor

Aceasta procedura de insolventa reprezinta o procedura concursuala, colectiva si egalitara, astfel cum este definita de legea cadru, care se aplica debitorului persoana fizica de buna-credinta cu scopul redresarii situatiei sale financiare, pentru administrarea corespunzatoare a veniturilor si a cheltuielilor astfel incat sa se poata realiza acoperirirea intr-o masura cat mai mare a pasivului, printr intermediul unui plan de rambursare a datoriilor care este urmat de eliberarea de datorii reziduale.

Debitorul, ori chiar ambii soti, pot depune cere pentru instituirea acestui tip de procedura de insolventa. La 30 de zile de la data notificarii creditorilor, debitorul, impreuna cu administratorul, vor intocmi un plan de rambursare a datoriilor cu o durata de executare de cel mult 5 ani de la data ramanerii definitive a deciziei de deschidere a procedurii de insolventa pe baza de plan de rambursare a datoriilor.

b) procedura judiciara de insolventa prin lichidare de active

Acest tip de procedura, la fel ca procedura anterioara, constituie o procedura concursuala, colectiva si egalitara, care se aplica debitorului persoana fizica de buna credinta cu scopul de a valorifica bunurile si veniturile sale urmaribile pentru  a acoperi pasivul, urmata de eliberarea de datorii reziduale.

Procedura de lichidare se va deschide de catre instanta judecatoreasca competenta, in urmatoarele situatii:

1. la cererea debitorului care se afla in stare de insolventa insolventa, daca:

▪ situatia sa financiara este compromisa si nu mai poate fi remediata;

▪ cererea sa de deschidere a procedurii de insolventa pe baza de plan de rambursare a datoriilor a fost respinsa de comisia de insolventa, propunandu-se prin aceasta deschiderea procedurii judiciare de insolventa prin lichidare de active;

▪ niciun plan de rambursare nu a fost aprobat sau confirmat de catre instanta de judecata;

▪ planul de rambursare nu poate fi adus la indeplinire din motive care nu ii sunt imputabile debitorului;

2. la cererea oricaruia dintre creditori in situatia in care planul de rambursare nu poate fi adus la indeplinire din motive care nu pot fi imputate debitorului;

3. la cererea tuturor creditorilor, in cazul in care planul nu a fost adus la indeplinire din motive imputabile debitorului.

Ca si consecinte ale acestui tip de procedura, debitorul nu isi va mai putea exercita drepturile de dispozitie asupra bunurilor urmaribile si veniturilor urmaribile din averea sa, iar executarile silite individuale impotriva averii debitorilor se vor suspenda de drept, in cazul in care suspendarea nu a operat anterior ca efect al procedurii de insolventa pe baza planului de rambursare a datoriilor.

c) procedura simplificata de insolventa

Procedura simplificata de insolventa este aplicabila debitorului care:

▪ are domiciliul, resedinta sau resedinta obisnuita de cel putin 6 luni anterior depunerii cererii in Romania;

▪ este in stare de insolventa si nu exista probabilitate rezonabila explicata in paragrafele anterioare;

▪ nu se afla intr-una dintre situatiile prevazute la art. 4 alin. (3) si (4) din Legea nr. 151/2015;

▪ cuantumul total al obligatiilor sale este de maxim 10 salarii minime pe economie;

▪ nu are bunuri sau venituri urmaribile;

▪ are peste varsta standard de pensionare sau si-a pierdut total sau minim jumatate din capacitatea de munca.

Pentru mai multe detalii privind Legea nr. 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice in Romania, care urmeaza sa produca efecte incepand cu luna decembrie a acestui an, nu ezitati sa va adresati echipei de avocati cu experienta vasta in domeniul dreptului comercial care se afla la curent cu ultimele noutati legislative in aceasta arie de expertiza! 

Latest articles