61 Unirii Boulevard, Bl. F3, Entrance 4, 2nd floor, Apt. 208, District 3, 030828, Bucharest

Interventia voluntara in procesul civil din Romania

Cine poate interveni in mod voluntar intr-un proces civil si care sunt tipurile de interventie reglementate de legislatia romana in materie?

Interventia voluntara in cadrul procesului civil roman este reglementata de Codul de Procedura Civila, in cuprinsul art. 61 – 67.

Conform dispozitiilor art. 61, orice persoana care detine un interes poate sa intervina intr-un proces care se judeca intre partile originare.

In cazul in care persoana care intervine in proces, denumita intervenient, pretinde pentru sine, in tot sau in parte, dreptul care se deduce judecatii sau un drept aflat in legatura stransa cu acesta, interventia este principala.

Interventia este accesorie atunci cand aceasta sprijina doar apararea uneia dintre partile din proces.

Care sunt conditiile necesare pentru formularea legala a cererii de interventie principala?

Conform art. 62 din legea mentionata anterior, cererea de interventie principala trebuie formulata in forma reglementata de lege pentru cererea de chemare in judecata, doar in fata primei instante si inainte de inchiderea dezbaterilor in fond.

Atunci cand partile isi dau acordul expres in acest sens, interventia principala poate fi realizata si in instanta de apel.

Cum trebuie intocmita si depusa cererea de interventie accesorie conform legii romane?

Potrivit Codului de Procedura Civila, cererea de interventie accesorie trebuie intocmita in scris si trebuie sa cuprinda indicarea instantei careia ii este adresata, numele, prenumele, domiciliul ori resedinta partilor (denumirea si sediul acestora, atunci cand este cazuk), numele, prenumele, domiciliul sau resedinta reprezentantilor lor, atunci cand este necesar, precum si obiectul si valoarea pretentiei, motivele cererii si semnatura.

Interventia accesorie trebuie realizata pana la inchiderea dezbaterilor, pe intreg parcursul judecatii, precum si in caile extraordinare de atac.

Care este rolul intervenientului in cadrul procesului civil?

In conformitate cu art. 65, intervenientul nu va deveni parte la proces decat dupa admiterea in principiu a cererii sale. In situatia interventiei principale si dupa admiterea in principiu a cererii, instanta stabileste un termen in care trebuie sa fie depusa intampinarea.

Intervenientul va prelua procedura in stadiul in care se regaseste la momentul admiterii interventiei sale. Cu toate acestea, acesta poate solicita administrarea de probe prin cererea de interventie sau cel tarziu pana la primul termen de judecata, ulterior admiterii cererii de interventie. Mai mult, actele de procedura ulterioare vor fi indeplinite si fata de intervenient.

Care este modalitatea de judecare a cererilor de interventie?

Interventia principala va fi judecata odata cu cererea principala, insa instanta poate sa dispuna si disjungerea cererii de interventie si judecarea acesteia separat in cazul in care judecarea cererii principale ar fi intarziata de cererea de interventie ori vice-versa, insa nu si in situatia in care intervenientul pretinde pentru sine chiar dreptul dedus judecatii, in tot sau in parte. Instanta va continua sa fie competenta sa solutioneze cererea de interventie chiar si in cazul disjungerii.

Stingerea cererii principale printr-un mod prevazut de lege nu va atrage dupa sine nejudecarea interventiei principale.

Interventia accesorie trebuie solutionata in mod obligatoriu odata cu cererea principala, neputand fi disjunsa, iar instanta trebuie sa se pronunte prin aceeasi hotarare, odata cu fondul.

Persoana care intervine in calitate de intervenient accesoriu va putea sa intreprinda doar actele de procedura care nu sunt contrare interestului partii in favoarea careia a intervenit, insa intervenientul accesoriu va putea renunta la judecarea cererii sale, dupa admiterea in principiu, doar cu acordul partii pentru care a intervenit.

Echipa de avocati din cadrul firmei de avocatura Darie, Manea & asociatii va stau la dispozitie pentru mai multe informatii privind interventia voluntara in procesul civil roman. Avocatii nostri sunt dedicati satisfacerii cerintelor clientilor nostri prin acordarea de consultanta juridica de specialitate, precum si reprezentarea in fata autoritatilor competente atunci cand este necesar. Apelati cu incredere la echipa noastra!

Related content

Latest articles