61 Unirii Boulevard, Bl. F3, Entrance 4, 2nd floor, Apt. 208, District 3, 030828, Bucharest

Conditii pentru obtinerea licentei de transport public

Intrebare: Care sunt conditiile necesare obtinerii licentei de operator de transport public, in Romania?

Raspuns: Activitatea de transport poate fi indeplinita doar de societatile comerciale care au ca obiect de activitate una din activitatile de transport, respectiv transporturi de calatori si transporturi de marfa.

In afara conditiei obiectului de activitate, societatile trebuie sa obtina o licenta comunitara de transport, care se elibereaza de Autoritatea Rutiera Romana (A.R.R.) pentru o perioada de 10 ani.
 
Licenta comunitara se pastreaza la sediul societatii. Pentru fiecare autovehicul se va obtine de la Autoritatea Rutiera Romana (A.R.R.) o copie conforma care se elibereaza pentru o perioada de minim 1 an, dar fara a depasi perioada de valabilitate a licentei.  
 
 Pentru a putea fi operator de transport rutier, intreprinderile trebuie:
 • sa aiba un sediu real si stabil pe teritoriul unui stat membru,
 • sa aiba o buna reputatie,
 • sa aiba capacitatea financiara adecvata si
 • sa aiba competenta profesionala necesara.
 
Fiecare din cerintele mentionate sunt indeplinite daca intreprinderea care exercita ocupatia de operator de transport public intruneste urmatoarele conditii:
 
1. Conditia privitoare la sediul social este indeplinita daca firma: are sediul situat pe teritoriul României, in incinta caruia isi pastreaza principalele documente de lucru; dispune de unul sau mai multe autovehicule, care sunt inmatriculate in Romania; desfasoara operatiunile referitoare la autovehiculele mentionate permanent si efectiv cu echipamentele administrative necesare si cu echipamentele si instalatiile tehnice corespunzatoare, intr-un centru de exploatare situat pe teritoriul Romaniei;
 
2. Conditia bunei reputatii este indeplinita daca:
  - intreprinderea si managerul de transport al acesteia nu au fost condamnate sau sanctionate pentru incalcari grave ale normelor naţionale in vigoare;
  - managerul de transport sau intreprinderea de transport sa nu fi fost condamnat(a) sau sa nu i se fi aplicat sanctiuni pentru incalcari grave ale normelor comunitare.
 
3. Capacitatea financiara este indeplinita daca intreprinderea demonstreaza ca dispune in fiecare an de capital si rezerve in valoare totala de cel puţin 9000 EUR pentru un singur vehicul utilizat si de 5000 EUR pentru fiecare vehicul suplimentar utilizat.
 
4. Intreprinderea care exercita ocupatia de operator de transport rutier indeplineste conditia cu privire la competenta profesionala daca desemneaza o persoană fizica ca manager de transport, titular al unui certificat de competenta profesionala, care indeplineste cerinta de buna reputatie.
 

Intrebare: Ce documente trebuie sa depun la A.R.R pentru obtinerea licentei de transport public?

Raspuns: Pentru obtinerea licentei de transport public in Romania si a copiilor conforme, este necesar a se depune la Autoritatea Rutiera Romana (A.R.R.) o cerere insotita de urmatoarele documente:

a. document doveditor privind detinerea sediului unde intreprinderea isi pastreaza documentele si in care aceasta desfasoara activitatea administrativa si operativa in legatura cu transportul rutier;
 
b. document privind asigurarea intretinerii tehnice a vehiculelor rutiere utilizate;
 
c. cazierul judiciar al managerului de transport si declaratie pe propria raspundere a acestuia din care sa reiasa ca nu a fost sanctionat pentru incalcari grave ale normelor nationale sau comunitare in vigoare;
 
d. cazierul judiciar al intreprinderii si declaratie pe propria raspundere a acesteia din care sa reiasa ca intreprinderea nu a fost sanctionata pentru incalcari grave ale normelor nationale sau comunitare in vigoare;
 
e. document privind indeplinirea conditiei de capacitate financiara;
 
f. certificat de competenta profesionala al managerului de transport valabil pentru tipul de transport efectuat.
 
In cazul in care se urmareste a se obtine certificatul de transport in cont propriu si a copiilor conforme este necesar sa se depuna la Autoritatea Rutiera Romana (A.R.R.) pe langa cerere si actele mentionate la literele c, d si f.
 
Intrebare: Am inteles ca sunt mai multe modalitati de efectuare a transportului de persoane in Romania. Mi le puteti enumera?

Raspuns: Transportul de persoane, intern sau international, se poate realiza in 3 (trei) modalitati:

 • prin servicii regulate;
 • prin servicii regulate speciale;
 • prin servicii ocazionale.
Diferenta dintre cele trei modalitati de transport public consta in existenta unui traseu sau a unui contract special.
 
Astfel, in primele doua cazuri este necesara o licenta de traseu, in ultimul caz nu este necesara o atare licenta. Pe de alta parte, in al doilea caz este necesar un contract de transport incheiat cu o intreprindere, unitate scolara sau unitate militara, iar in al treilea caz este necesar un document de transport.
 
Transporturile ocazionale se pot efectua in baza unei comenzi sau a unui contract incheiat cu beneficiarul.
 
In toate cazurile de transport public este necesar ca la bordul autovehiculului sa se afle documentele justificative.
 
Transportul de persoane se poate face si in cont propriu, caz in care este necesara existenta certificatului de transport in cont propriu si documentul de transport (un tabel nominal cu toate persoanele transportate semnat si stampilat de reprezentantul legal al intreprinderii).
 

Intrebare: In cazul unei autogari destinate transportului public in Romania, in ce conditii de poate obtine licenta?

Raspuns: Una dintre activitatile conexe transportului rutier priveste activitatea desfasurata de autogara. In acest caz este necesara obtinerea unei licente pentru activitati conexe transportului rutier – activitati desfasurate de autogara.

Pentru a putea desfasura o asemenea activitate operatorul economic trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
 
 a. baza materiala (casa de bilete şi abonamente, birou de miscare şi informatii, minimum doua peroane pentru autobuzele care pleaca/sosesc in/din cursa, grup sanitar propriu cu minimum doua cabine, sala de aşteptare pentru publicul calator, cu cel putin 20 de locuri pe scaune si o suprafata echivalenta de minimum 1 m2 pentru fiecare loc pe scaun, spatiu pentru depozitarea bagajelor publicului calator, dotat cu rafturi pentru depozitarea in mod corespunzator si suficient a bagajelor, afisaj pentru informarea publicului calator, inclusiv la fiecare peron, calculator si conexiune la internet);
 
b. competenta profesionala (conditia se considera indeplinita daca operatorul economic are angajat un manager de transport care conduce activitatea desfasurata de autogara posesor al unui certificat de competenta profesionala valabil pentru transportul de persoane, eliberat de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R.);
 
c. Onorabilitatea (conditia de onorabilitate se consideră indeplinita daca managerul de transport care conduce activitatea desfasurata de autogara nu se regaseste in una dintre următoarele situatii: a fost condamnat pentru infractiuni in urmatoarele domenii: drept commercial, insolventa, conditii de remunerare si de munca ale profesiei, circulatie rutiera, raspundere profesionala, trafic de fiinte umane sau trafic de droguri si daca in ultimul an a indeplinit această functie la un operator economic care desfasoara activitati conexe transportului rutier).
 
Totodata, este necesar a se avea in obiectul de activitate al societatii si activitati conexe transportului rutier.
 

Licenta pentru transportul public se elibereaza de Autoritatea Rutiera Romana (A.R.R.) pe baza cererii  operatorului economic; cererea trebuie insotita de:

 • actele din care să reiasa dreptul de detinere sau de folosinta a spatiului pe o perioadă de minim un an de la data solicitarii;
 • certificatul de inmatriculare la Oficiul National al Registrului Comertului si actul constitutiv, din care sa rezulte ca societatea comerciala are in obiectul de activitate activitati conexe transportului rutier;
 • certificatul de inmatriculare la Oficiul National al Registrului Comertului si autorizatia pentru desfasurarea de activitati economice in mod independent, din care sa rezulte ca persoanele fizice si asociatiile familiale au in obiectul de activitate activitati conexe transportului rutier;
 • actul constitutiv, codul fiscal, statutul si dovada inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor, din care sa rezulte ca fundatiile si asociatiile nonprofit care au personalitate juridica pot efectua activitatii conexe transportului rutier;
 • actul de infiintare, codul fiscal si statutul/regulamentul de organizare si functionare, din care trebuie sa rezulte ca institutiile/autoritatile, altele decat cele mentionate mai sus, au in obiectul de activitate activitati conexe transportului rutier;
 • aprobarea autoritatii administratiei publice locale pentru infiintarea autogarii;
 • decizia de numire a managerului de transport care conduce activitatea desfasurata de autogara;
 • certificatul de competenta profesionala al managerului de transport valabil pentru transportul rutier de persoane;
 • cazierul judiciar al managerului de transport care conduce activitatea desfasurata de autogara; actele managerului de transport care conduce activitatea desfasurata de autogara, in cazul cetarenilor straini din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv: decizia de numire;
 • certificatul de competenta profesionala, valabil, eliberat de autoritatea competenta dintr-un stat membru al Uniunii Europene;
 • declaratie pe propria raspundere a acestuia din care sa reiasa ca nu a fost sancţionat pentru incalcari grave ale normelor nationale sau comunitare în vigoare.
 
Toate documentele mentionate, necesare pentru obtinerea unei autorizatii de transport public, va pot fi obtinute de societatea noastra de avocatura. Sunati-ne pentru consultanta juridica gratuita.
 

Related content

Latest articles