61 Unirii Boulevard, Bl. F3, Entrance 4, 2nd floor, Apt. 208, District 3, 030828, Bucharest

Avocați în Dreptul Muncii

Updated on Monday 26th November 2018

Întrebare: Sunt interesată de legile adresate străinilor ce doresc să lucreze în România. Pot obține consultanță din partea cabinetului dvs. de avocatură?

Răspuns: Dreptul muncii este unul dintre domeniile, în care avocaţii noştri au dobândit o experienţă vastă. În cele ce urmează, va prezentăm serviciile noastre de baza în acest domeniu.

 Contractul individual de muncă (C.I.M.)

 - Asistenţă preliminară pentru ambele părţi: angajatori şi angajaţi.
 - Negocierea clauzelor specifice: clauze de non-concurenţă, clauze de confidenţialitate, clauze de mobilitate, etc
 - Redactare C.I.M..
 - Înregistrarea CIM la Inspectoratul Muncii (ITM).
 - Încetarea C.I.M., clauze specifice.

• Concedierea

 - Consilierea preliminară pentru ambele părţi: angajatori şi angajaţi.
 - Consultanţă privind încetarea contractului individual de muncă (documente legale, etapele procedurii).
 - Asistarea managementului societăţilor în cadrul negocierilor cu sindicatele privind concedierea.
 - Asistarea angajaţilor în cadrul negocierilor cu angajatorul privind concedierea.
 
• Regimul de muncă al străinilor
 
 - Asistenţă juridică oferită străinilor privind condiţiile angajării.
 - Asistenţă juridică referitoare la obţinerea permiselor de şedere/permiselor de lucru pentru persoane fizice străine în scopul derulării de raporturi de muncă în România.
 - Îndeplinirea tuturor celorlalte formalităţi necesare pentru că persoanele de cetăţenie străînă să lucreze în România..
 
•Programe de stimulare a angajaţilor
 
 - Asistenţă juridică privind punerea în aplicare a programelor de stimulare destinate angajaţilor din filialele companiilor străine, în România şi pentru companiile române.
 - Informări pe legislaţia română în ceea ce priveşte aspectele relevante fiscale şi de protecţie a datelor.
 - Redactare contracte pentru salariaţii cu funcţii de conducere.

• Litigii

Asistarea clienţilor noştri în etapele premergătoare litigiilor şi în litigii în legătură cu plângerile angajaților referitoare la contractele colective de muncă şi la cele individuale, încetarea contractului de muncă, concedieri, repoziționarea în cadrul companiei, a discriminării, protecţia drepturilor angajatorilor de proprietate intelectuală creată de angajaţi. Echipa noastră de avocați poate oferi consiliere în orice problema care implică un anumit tip de conflicte de muncă prezentând în mod explicit riscurile și alternativele fiabile.

Sunați-ne pentru consultanță gratuită.

Related content

Latest articles