61 Unirii Boulevard, Bl. F3, Entrance 4, 2nd floor, Apt. 208, District 3, 030828, Bucharest

Perimarea in Romania

Ce reprezinta perimarea si care este legea care reglementeaza aceasta notiune juridica?

Perimarea unei cereri este reglementata in art. 416 – 423 ale Codului de Procedura Civila. Conform art. 416, orice cerere de chemare in judecata, apel, recurs, contestatie sau revizuire, precum si orice alta cerere de reformare sau de retractare se perima de drept, mai precis se stinge, daca aceasta a ramas in nelucrare timp de 6 luni din motive care ii sunt imputabile partii. Aceste cereri se vor perima de drept chiar si impotriva incapabililor.

Conform legii mentionate anterior, se considera ca termenul de perimare incepe sa curga de la data la care ultimul act de procedura a fost indeplinit de catre parti ori de catre instanta.

Intrucat perimarea cererii presupune lipsa de actiune a partii, situatiile in care actul de procedura trebuia sa fie indeplinit din oficiu ori cand nu se poate fixa un termen de judecata sau cererea nu a ajuns la instanta competenta din motive care nu sunt imputabile partii nu constituie cauze de perimare.

Care sunt cazurile in care cursul perimarii poate fi suspendat?

Conform art. 418 al Codului de Procedura Civila, cursul perimarii se considera suspendat pentru perioada de timp in care suspendarea procesului este pronuntata de catre instanta pentru unul din cazurile de suspendare facultativa reglementata in art. 413, insa si in alte situatii reglementate de lege atunci cand suspendarea nu a fost cauzata de catre lipsa de staruinta a partilor in proces.

In cazurile de suspendare de drept a judecatii, cursul perimarii este suspendat pentru o perioada de o luna incepand de la data la care au avut loc faptele care au reprezentat motivul suspendarii procesului, daca aceste fapte s-au petrecut in ultimele 3 luni ale termenului de perimare.

De asemenea, cursul perimarii poate fi suspendat si in situatia si pentru durata de timp in care partea este impiedicata sa staruiasca in judecata din cauza unor argumente justificate, insa si in alte cazuri prevazute de lege.

Legea prevede in art. 417 si posibilitatea intreruperii cursului perimarii prin realizarea, de catre partea care justifica un interes, a unui act procedural cu scopul judecarii procesului.

Care sunt efectele pe care le produce perimarea conform legislatiei in materie?

Perimarea presupune lipsirea de efect a tuturor actelor procedurale care au fost realizate in respectiva instanta.

In situatia in care este intreprinsa o noua cerere de chemare in judecata, partile pot utiliza dovezile administrative care au fost folosite pe durata judecarii cererii perimate, insa doar daca noua instanta considera ca nu este necesara refacerea acestora.

Daca exista mai multi parati ori reclamanti impreuna, cererea de perimare sau actul de procedura care produce intreruperea perimarii al unuia dintre acestia va putea folosi si celorlalti.

In cazul in care doriti mai multe informatii referitoare la cazurile in care intervine perimarea unei cereri judecatoresti, care sunt cauzele care produc suspendarea cursului perimarii ori efectele pe care le produce perimarea in conformitate cu legislatia romana in materie, nu ezitati sa contactati unul dintre avocatii specializati in domeniul dreptului de procedura civila din cadrul firmei de avocatura Darie, Manea & asociatii.

Related content

Latest articles