61 Unirii Boulevard, Bl. F3, Entrance 4, 2nd floor, Apt. 208, District 3, 030828, Bucharest

Poprirea in Romania

Ce reprezinta poprirea, care sunt bunurile care fac obiectul popririi si care este legea care reglementeaza aceasta procedura?

Procedura popririi este reglementata de dispozitiile Codului de Procedura Civila, in cuprinsul art. 781 – 794. Conform art. 781, poprirea reprezinta o modalitate prin intermediul careia sumele de bani, titlurile de valoare ori alte bunuri mobile incorporale urmaribile care sunt datorate debitorului sau detinute in numele debitorului de catre o a treia persoana, ori pe care terta persoana i le va datora in viitor, pe baza unor raporturi deja existente, sunt supuse urmaririi silite. In conditii speciale reglementate de lege, bunurile mobile corporale ale debitorului care sunt detinute de catre un tert in numele celui dintai pot fi, de asemenea, supuse popririi.

Legea reglementeaza si bunurile care nu pot face obiectul popririi, si anume:

▪ sumele ce au ca destinatie o afectatiune speciala reglementata de lege, sume in privinta carora debitorul nu detine dreptul de dispozitie;

▪ sumele care reprezinta credite nerambursabile sau finantari ce au fost obtinute de la institutii ori organizatii nationale si internationale, cu scopul derularii unor proiecte sau a unor programe;

▪ sumele corespunzatoare platii drepturilor salariale viitoare, pe o perioada de 3 luni de la data la care a fost infiintata poprirea.

Care este modalitatea de infiintare a popririi conform legislatiei romane in materie?

Poprirea se poate infiinta la cererea creditorului, de catre un executor judecatoresc al carui birou se situeaza in circumscriptia curtii de apel unde debitorul sau tertul poprit isi au domiciliul ori sediul.

De asemenea, poprirea se infiinteaza fara somatie, in temeiul incheierii de incuviintare a executarii, printr-o adresa in care se va mentiona titlul executoriu in baza caruia s-a infiintat poprirea. Atat terta persoana in cauza, cat si debitorul, vor fi instiintati in ceea ce priveste masura luata. Terta persoana in cauza va dobandi calitatea de tert poprit, iar acestuia i se va pune in vedere interdictia de a achita debitorului sumele de bani sau bunurile mobile pe care i le datoreaza sau pe care urmeaza sa i le datoreze, acestea fiind declarate poprite in masura care este necesara pentru indeplinirea obligatiei care este executata silit.

Din momentul infiintarii popririi, orice creditor al debitorului poprit va putea popri aceeasi creanta pana la eliberarea sau distribuirea sumelor care au rezultat din poprire.

Care sunt efectele pe care le produce infiintarea popririi asupra sumelor si bunurilor poprite?

Conform art. 784 din Codul de Procedura Civila, toate sumele si bunurile poprire vor fi indisponibilizate din momentul comunicarii adresei de infiintare a popririi catre tertul poprit. Astfel cum am explicat anterior, tertul poprit nu detine posibilitatea de a realiza nicio plata ori operatiune care i-ar putea diminua bunurile indisponibilizate pana la momentul achitarii integrale a obligatiilor care sunt prevazute in titlul executoriu. Este util de stiut faptul ca atat fructele civile, cat si orice alte accesorii ale creantei, nascute chiar si dupa infiintarea propririi, sunt indisponibilizate.

De asemenea, poprirea intrerupe prescriptia atat in ceea ce priveste creanta poprita, cat si creanta pentru acoperirea careia aceasta a fost infiintata.

Indisponibilizarea va inceta daca debitorul consemneaza cu afectatiune speciala sumele pentru acoperirea carora a fost infiintata proprirea, in totalitatea lor.

Tertul poprit detine urmatoarele obligatii, pe care trebuie sa le indeplineasca int ermen de 5 zile de la data comunicarii popririi, ori de la data sadentei sumelor de bani care sunt datorate in viitor:

▪ consemnarea sumelor de bani, in cazul unei creante proprite exigibile, ori indisponibilizarea bunurilor mobile incorporale poprite si trimiterea dovezii executorului judecatoresc, in situatia in care poprirea a fost infiintata cu scopul realizarii altor creante decat cele mentionate in paragraful urmator;

▪ achitarea directa catre creditor a sumei retinute si cuvenite acestuia, in situatia sumelor ce sunt datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau de alocatie pentru copii ori in cazul sumelor datorate ca despagubiri pentru repararea pagubelor cauzate prin moarte, vatamarea sanatatii sau a integritatii corporale.

In cazul in care tertul poprit nu isi indeplineste obligatiile ori libereaza suma datorata catre debitorul poprit in loc sa o consemneze, debitorul, executorul judecatoresc sau creditorul urmaritor poate sesiza instanta de executare pentru validarea popririi, in termen de maxim o luna de la data la care tertul poprit avea obligatia de a consemna sau de a achita suma urmaribila. Validarea popririi reprezinta titlu executoriu impotriva tertului poprit, pana la concurenta sumelor in privinta carora a fost infiintata validarea popririi.

Daca tertul poprit a refuzat cu rea-credinta sa isi indeplineasca obligatiile referitoare la poprire, acesta va putea fi amendat, prin hotararea de validare, cu o suma cuprinsa intre 2.000 lei si 10.000 lei.

Care sunt modalitatile prin care poate inceta poprirea?

Conform art. 794 din Codul de Procedura Civila, executorul judecatoresc va dispune desfiintarea popririi, din oficiu ori la cererea debitorului poprit, in situatia in care cauza pe baza careia s-a infiintat poprirea a incetat sa mai existe dupa infiintarea sa. In cazul validarii popririi, desfiintarea popririi se va realiza de catre instanta de executare prin incheiere executorie.

Atunci cand creanta debitorului poprit este garanta cu ipoteca, debitorul poate sa ceara radierea notarii popririi sau a intabularii stramutarii dreptului de ipoteca in cartea funciara.

Puteti contacta oricand unul dintre avocatii specializati in drept civil si drept de procedura civila din cadrul Darie, Manea & asociatii. Avocatii nostri detin o competenta vasta in aceste arii juridice si va pot raspunde la intrebarile referitoare la procedura popririi, oferindu-va consultanta juridica, precum si reprezentare in fata autoritatilor competente, atunci cand este necesar. Nu ezitati sa ne contactati!

 

Related content

Latest articles