61 Unirii Boulevard, Bl. F3, Entrance 4, 2nd floor, Apt. 208, District 3, 030828, Bucharest

Permise de munca pentru strainii din Romania

Intrebare: Ce servicii legate de obtinerea vizei puteti oferi cetatenilor aflati pe teritoriul Romaniei?

Raspuns: Cabinetul nostru de avocatura are o vasta experienta in obtinerea autorizatiilor de munca (permise de munca), precum si a permiselor de sedere temporare sau permamente.

Serviciile oferite de cabinetul nostru de avocatura includ:

•  Consultanta cu privire la obtinerea vizei de sedere;
• Obtinerea autorizatiei de munca in vederea angajarii cetatenilor romani de catre societati comerciale cu sediul in Romania;
•  Reprezentare in fata Oficiului Roman pentru Imigrari pentru obtinerea sau prelungirea oricaror tipuri de vize;
•  Prelungirea dreptului de sedere;
•  Stabilirea domiciliului in Romania;

Intrebare: In ce conditii poate un strain cere viza de lunga sedere in Romania?

Raspuns: In Romania, viza de lunga sedere poate fi ceruta pentru urmatoarele scopuri:

1. Viza de lunga sedere pentru angajare in munca

• Viza de lunga sedere pentru angajare in munca se acorda strainilor pe baza avizului Oficiului pentru Migratia Fortei de Munca si al Oficiului Roman pentru Imigrari.
• Avizul Oficiului pentru Migratia Fortei de Munca se elibereaza, la solicitarea angajatorului, care trebuie sa faca dovada faptului ca desfasoara o activitate legala in Romania, iar strainii pot fi incadrati in munca pe teritoriul Romaniei la angajatori care functioneaza in mod legal, cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 1. Locurile de munca vacante nu pot fi ocupate de cetateni romani, ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European, precum si de rezidentii permanenti pe teritoriul Romaniei;
 2. Indeplinesc conditiile speciale de pregatire profesionala, experienta in activitate si autorizare, solicitate de angajator conform legislatiei in vigoare;
 3. Fac dovada faptului ca sunt apti din punct de vedere medical sa desfasoare activitatea respectiva si nu au antecedente penale care sa fie incompatibile cu activitatea pe care o desfasoara sau urmeaza sa o desfasoare pe teritoriul Romaniei;
 4. Se incadreaza in contingentul anual aprobat prin Hotarare a Guvernului;
 5. Angajatorii au achitate la zi obligatiile catre bugetul de stat;

2. Viza de lunga sedere pentru desfasurarea de activitati comerciale

• Acest tip de viza se acorda, pe baza avizului Agentiei Romane pentru Investitii Straine, strainilor care sunt sau urmeaza sa devina actionari ori asociati ai unor societati comerciale, cu atributii de conducere si administrare a acestora.

3. Viza de lunga sedere pentru alte scopuri

• Viza de lunga sedere pentru alte scopuri se acorda, la cerere, de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei din tara in care acestia isi au resedinta sau domiciliul, urmatoarelor categorii de straini:

 1. Celor desemnati ca administratori ai unei societati comerciale;
 2. Celor detasati de catre o companie straina cu sediul pe teritoriul unui stat membru al Organizatiei Mondiale a Comertului la o reprezentanta, sucursala ori filiala a sa, aflata pe teritoriul Romaniei, sau la o societate comerciala, persoana juridica romana, al carei asociat/actionar este compania straina;
 3. Celor detasati de un angajator cu sediul in strainatate la o persoana juridica din Romania, in baza unui contract comercial de prestari de servicii incheiat intre cele doua parti;
 4. Celor al caror acces pe piata muncii din Romania este reglementat prin acorduri bilaterale incheiate de Romania cu alte stat;

4. Viza de lunga sedere pentru strainii membri de familie ai cetatenilor romani

•  Viza romana de lunga sedere se poate acorda:

 1. strainilor casatoriti cu cetateni romani, cu conditia ca aceasta sa nu fie o casatorie de convenienta, constatata in conditiile prevazute la art. 64, iar daca a fost incheiata pe teritoriul Romaniei, solicitantul sa fi avut drept de sedere la acea data;
 2. strainilor care fac dovada ca nu sunt casatoriti si care convietuiesc cu cetateni romani, cu conditia ca acestia sa aiba impreuna cel putin un copil;
 3. copiilor minori necasatoriti, inclusiv celor adoptati;
 4. rudele de gradul I in linie ascendenta.

5. Viza de lunga sedere pentru reintregirea familiei

• Viza romana de lunga sedere pentru reintregirea familiei poate fi acordata strainilor titulari ai unui drept de sedere temporara sau permanenta, precum si refugiatii recunoscuti de catre statul roman. Acestia pot solicita reintregirea familiei pentru:

 1. sot/sotie;
 2. copiii minori, necasatoriti, ai titularului dreptului de sedere si ai sotului/sotiei, inclusiv copiii adoptati in comun de catre acestia;
 3. copiii minori, necasatoriti, inclusiv cei adoptati, ai titularului dreptului de sedere, in cazul in care sunt in intretinerea efectiva a acestuia;
 4. copiii minori, necasatoriti, inclusiv cei adoptati, ai sotului/sotiei titularului dreptului de sedere, in cazul in care sunt in intretinerea efectiva a acestuia.

6. Pentru desfasurarea de activitati economice

• Viza de Romania de lunga sedere pentru desfasurarea de activitati economice se acorda strainilor care urmeaza sa desfasoare activitati economice in mod independent sau in cadrul unor asociatii familiale, in conformitate cu legea privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice.

7. Viza de lunga sedere pentru desfasurarea de activitati profesionale

• Viza de Romania de lunga sedere pentru desfasurarea de activitati profesionale in mod individual se acorda strainilor care urmeaza sa desfasoare aceste activitati in conformitate cu legile speciale care reglementeaza conditiile de exercitare a profesiilor respective.

8. Viza de lunga sedere pentru studii

• Vize de Romania de lunga sedere pentru studii poate fi acordata strainilor, la cerere, in limita locurilor stabilite potrivit legii de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei din tara in care acestia isi au resedinta sau domiciliul.

9. Viza de lunga sedere pentru activitati umanitare sau religioase

• Vize de Romania de lunga sedere pentru activitati umanitare sau religioase se acorda strainilor, la cerere, de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, din tara in care acestia isi au resedinta sau domiciliul.


Informatiile prezentate mai sus sunt cu titlu informativ. Pentru mai multe detalii cu privire la obtinerea autorizatiilor de munca sau a permiselor de sedere temporare sau permanente in Romania, va rugam sa ne contactati. Avocatii nostri din Bucuresti va ofera consultanta gratuita.

Related content

Latest articles