61 Unirii Boulevard, Bl. F3, Entrance 4, 2nd floor, Apt. 208, District 3, 030828, Bucharest

Prescriptia dreptului la executare silita in Romania

Care este termenul de prescriptie a dreptului de executare silita?

Conform art. 706 al Noului Cod de Procedura Civila, daca legea nu prevede altfel, termenul de prescriptie a dreptului de a obtine executarea silita este de 3 ani. In ceea ce priveste titlurile care sunt emise in materia drepturilor reale, termenul de prescriptie este de 10 ani.

Ce efecte produce implinirea termenului de prescriptie a dreptului de a obtine executarea silita?

Implinirea termenului de prescriptie stinge dreptul de executare silita, iar titlurile executorii isi pierd puterea executorie. In ceea ce priveste hotararile judecatoresti si arbitrare, creditorul are posibilitatea de a obtine un nou titlu executoriu printr-un nou proces, exceptia autoritatii de lucru judecat nefiind aplicabila, insa numai in cazul in care dreptul de a obtine obligarea paratului este imprescriptibil sau nu s-a prescris.

Este util de stiut faptul ca prescriptia opereaza numai la cererea persoanei interesate, si nu de plin drept, astfel cum este reglementat in art. 707 alin. (1) al Noului Cod de Procedura Civila.

Care sunt cazurile reglementate de lege in care intervin suspendarea sau incetarea prescriptiei dreptului de a obtine executarea silita?

Suspendarea cursului prescriptiei are loc in urmatoarele situatii:

◦ in acele situatii care au fost stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescriptie a dreptului de a obtine obligarea paratului;

◦ pe durata de timp in care suspendarea executarii silite este prevazuta de lege sau a fost stabilita de catre instanta sau alt organ jurisdictional competent;

◦ pe perioada in care debitorul nu detine bunuri urmaribile, detine bunuri care nu au putut fi valorificate sau acesta isi sustrage veniturile si bunurile de la urmarire;

◦ in alte situatii determinate de lege.

Cu toate acestea, cursul prescriptiei dreptului de a cere executarea silita nu se suspenda pe durata de timp in care executarea silita se suspenda la cererea creditorului urmaritor.

Incetarea cursului prescriptiei are loc:

◦ la data la care debitorul, anterior inceperii executarii silite sau in timpul acesteia,  indeplineste un act voluntar de executare a obligatiei care este prevazuta in titlul executoriu sau recunoaste datoria in orice alta modalitate;

◦ la data depunerii cererii de executare alaturi de titlul executoriu, chiar daca aceasta a fost adresata unui organ de executare necompetent;

◦ la data depunerii cererii de interventie in cadrul urmaririi silite pornite de catre alti creditori;

◦ la data indeplinirii unui act de executare in cursul executarii silite;

◦ la data depunerii cererii de reluare a executarii;

◦ in alte cazuri stabilite de lege.

Cu toate acestea, cursul prescriptiei nu va inceta daca executarea silita a fost anulata, respinsa, daca s-a perimat sau daca cel care a facut-o a renuntat la ea, conform art. 709 din Noul Cod de Procedura Civila.

Cum poate avea loc repunerea in termenul de prescriptie?

Dupa implinirea termenului de prescriptie, creditorul poate sa cerea repunerea in termenul de prescriptie, dupa implinirea acestuia, insa doar daca acesta a fost impiedicat sa ceara executarea silita de catre anumite motive temeinice.

Cererea de repunere in termenul de prescriptie se depune la instanta de executare competenta in maxim 15 zile de la incetarea impiedicarii. 

In situatia in care are loc admiterea cererii de repunere in termen, creditorul are dreptul sa formuleze cererea de executare silita in termen de cel mult 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii.

Pentru informatii suplimentare privind procedura executarii silite, a modului de operare a termenului de prescriptie a dreptului de a obtine executarea silita ori modalitatile de suspendare, de incetare sau de repunere in termen, nu ezitati sa contactati unul dintre avocatii din cadrul firmei de avocatura Darie, Manea & asociatii care va va oferi consultanta juridica de specialitate, precum si reprezentare in fata autoritatilor competente.

 

Related content

Latest articles