61 Unirii Boulevard, Bl. F3, Entrance 4, 2nd floor, Apt. 208, District 3, 030828, Bucharest

Proba cu martori in procesul civil din Romania

In ce cazuri este admisibila proba cu martori in cadrul procesului civil roman?

Conform art. 309 din Codul de Procedura Civila, proba cu martori este admisibila in toate cazurile in care legea nu dispune contrariul

Cu toate acestea, exista anumite prevederi speciale privind intinderea efectelor pe care le produce proba cu martori in procesul civil.

Actele juridice pot fi dovedite prin proba cu martori?

Conform legii, actele juridice al caror obiect are o valoare mai mare de 250 lei nu poatee fi dovedit cu martori, insa legea continua prin a preciza faptul ca se poate face dovada cu martori a oricarui act juridic si indiferent de valoarea lui, impotriva unui profesionist, daca actul a fost facut de acesta in exercitiul activitatii sale profesionale, exceptand cazul in care legea speciala cere proba scrisa.

In situatia in care legea cere forma scrisa pentru validitatea unui act juridic, actul nu va mai putea fi dovedit cu martori.

Mai mult, proba cu martori este inadmisibila daca pentru dovedirea unui act juridic legea cere forma scrisa, exceptie reprezentand cazurile in care:

◦ partile convin sa foloseasca aceasta proba dar numai referitor la drepturile de care acestea pot dispune;

◦ exista un inceput de dovada scrisa – inceputul de dovada scrisa reprezinta o scriere, chiar si nesemnata si nedatata, care provine de la o persoana careia acea scriere i se opune sau de la persoana al carei succesor in drepturi este acea persoana, daca scrierea face credibil faptul pretins.

◦ partea s-a aflat in imposibilitate morala sau materiala de a intocmi un inscris pentru dovedirea actului juridic;

◦ se cere lamurirea clauzelor actului juridic;

◦ partea a pierdut inscrisul doveditor din pricina unui caz de forta majora sau a unui caz fortuit;

◦ actul juridic este atacat pentru frauda, eroare, dol, violenta sau este lovit de nulitate absoluta pentru cauza ilicita sau imorala.

Proba cu martori nu este admisibila niciodata impotriva sau peste ceea ce contine un inscris sau despre ceea ce se sustine ca s-a spus anterior, concomitent sau ulterior intocmirii lui, chiar daca legea nu prevede necesitatea forrmei scrise pentru dovedirea actului juridic respectiv, exceptie facand cazurile prezentate in paragraful anterior.

Ce fel de persoane nu pot detine calitatea de martor intr-un proces civil roman conform legislatiei in materie?

Conform art. 315, urmatoarele persoane nu pot fi martori:

◦ rudele si afinii pana la gradul al treilea inclusiv;

◦ persoanele condamnate pentru marturie mincinoasa;

◦ persoanele puse sub interdictie judecatoreasca;

◦ sotul, fostul sot, logodnicul sau concubinul;

◦ persoanele care se afla in dusmanie sau in legaturi de interese cu una din parti.

Cu toate acestea, partile la proces pot conveni sa fie ascultate si rudele si afinii, sotul, fostul sot, logodnicul, concubinul sau persoanele aflate in dusmanie sau in legaturi de interese cu una din parti.

Care este procedura de ascultare a martorilor?

Dupa incuviintarea dovezii cu martori, instanta dispune citarea si ascultarea acestora, martorii putand sa fie ascultati inclusiv la termenul la care proba a fost incuviintata.

Inainte de luarea declaratiei, presedintele ca cere martorului sa isi prezinte numele, prenumele, proesia, domiciliul, varsta, precum si sa arate daca este ruda sau afin cu vreuna dintre parti (si in ce grad) ori daca se afla in serviciul uneia din parti. Dupa identificarea martorului, presedintele va prezenta acestuia indatorirea de a jura, precum si semnificatia juramantului.

Inainte sa fie ascultat, martorul va depune juramantul prevazut de lege in conditiile stabilite de aceasta in art. 319 din Codul de Procedura Civila.

Martorii vor fi ascultati separat iar cei care nu au fost ascultati nu vor putea fi prezenti. Ordinea in care martorii sunt ascultati este stabilita de presedinte, luand in considerare cererea partilor, adresand apoi martorului intrebarile sale si mai apoi intrebarile partii care a propus martorul in cauza si ale partii adverse.

Dupa ce martorul a fost ascultat, acesta va ramane in sala de sedinta pana la terminarea cercetarii.

Marturia martorului este scrisa de catre grefier la dictarea presedintelui sau a judecatorului delegat si semnata pe fiecare pagina si la sfarsit de catre judecator, grefier si martor.

Care sunt persoanele care sunt scutite de depunerea marturiei?

Urmatoarele categorii de persoane sunt scutite, in conformitate cu legea, de la depunerea marturiei:

◦ persoane, profesionisti, carora legea le impune pastrarea secretului de serviciu ori a secretului profesional referitor la faptele de care iau cunostinta in cadrul serviciului sau in exercitarea profesiei, chiar si dupa incetarea activitatii acestora;

◦ judecatorii, functionarii publici si procurorii, referitor la imprejurarile secrete de care au luat cunostinta in aceasta calitate, chiar si dupa incetarea functiei lor

◦ persoanele care prin raspunsurile lor s-ar expune sau ar expune la o pedeapsa penala sau la dispretul public rudele si afinii pana la gradul al treilea inclusiv ori sotul, fostul sot, logodnicul sau concubinul.

Martorul are dreptul la despagubiri pentru cheltuielile legate de chemarea sa in proces?

Desigur. Conform art. 326 al Codului de procedura civila, martorul are dreptul la rambursarea cheltuielilor de transport, cazare si masa daca este din alta localitate, precum si la despagubiri pentru acoperirea veniturilor pe care le-ar fi obtinut daca si-ar fi exercitat profesia pe durata lipsei de la locul de munca, lipsa cauzata de chemarea sa in vederea ascultarii ca martor. Aceste  drepturi banesti se asigura de partea care a propus martorul.

Pentru informatii suplimentare privind proba cu martori in cadrul procesului civil roman, nu ezitati sa contactati unul dintre avocatii nostri care va vor oferi consultanta juridica de specialitate, informatii corecte si complete, actualizate in conformitate cu ultimele modificari legislative in domeniu, precum si reprezentare in fata autoritatilor competente, atunci cand este necesar. 

Related content

Latest articles