61 Unirii Boulevard, Bl. F3, Entrance 4, 2nd floor, Apt. 208, District 3, 030828, Bucharest

Punerea in intarziere a debitorului

La ce se refera notiunea de punere in intarziere a debitorului conform dispozitiilor Noului Cod Civil?

Punerea in intarziere a debitorului reprezinta modalitatea prin care creditorul atrage atentia debitorului in privinta neindeplinirii obligatiilor sale la termenele stabilite in contract – debitorul se afla in intarziere in executarea obligatiilor. Practic, punerea in intarziere a debitorului reprezinta actiunea creditorului de a pretinde executarea obligatiilor de catre debitor.

Care sunt modalitatile prin care se poate realiza punerea in intarziere a debitorului?

Potrivit dispozitiilor Noului Cod Civil, punerea in intarziere a debitorului opereaza fie de drept, fie la cererea creditorului.

Modalitatile prin care creditorul poate proceda la punerea in intarziere a debitorului sunt: notificarea scrisa si cererea de chemare in judecata.

Notificarea scrisa prin care creditorul cere debitorului executarea obligatiei se va comunica debitorului prin intermediul executorului judecatoresc ori prin alta cale care sa garanteze dovada comunicarea notificarii. Pe calea notificarii scrise este acordat debitorului un termen determinat de executare a obligatiei particularizat in functie de natura acesteia si de circumstante. In cazul in care notificarea nu stabileste termenul de executare, debitorul va trebui sa isi execute obligatia in privinta caruia este pus in intarziere intr-un termen rezonabil care se calculeaza de la data comunicarii notificarii scrise.

Pe durata termenului de executare precizat in notificarea scrisa, creditorul are dreptul de a suspenda executarea obligatiei sale, precum si dreptul de a cere daune-interese. Cu toate acestea, creditorul nu va avea putea:

a) sa ceara sau sa procedeze la executarea silita a obligatiei;

b) sa procedeze la rezolutiunea sau rezilierea contractului ori la reducerea propriei obligatii corelative.

 Aceste drepturi se vor afla la dispozitia creditorului numai in situatia in care debitorul ii aduce la cunostinta faptul ca nu va executa obligatiile in termen ori daca acesta din urma nu isi executa obligatiile pana la expirarea termenului prevazut in notificare.

Cererea de chemare in judecata fara ca debitorul sa fi fost anterior pus in intarziere ii va oferi acestuia dreptul de a executa obligatia intr-un termen rezonabil care se calculeaza de la data comunicarii cererii. In situatia in care debitorul isi va executa obligatiile in acest termen, cheltuielile de judecata vor ramane in sarcina creditorului.

Care sunt cazurile in care debitorul este de drept in intarziere?

Punerea de drept in intarziere a debitorului va avea loc in situatiile in care:

◦ a fost stipulat acest efect in care s-a implinit termenul prevazut pentru executarea obligatiei;

◦ executarea obligatiei era considerata utila intr-o anumita perioada de timp ori exista urgenta in privinta sa, insa debitorul nu a actionat in acest sens;

◦ debitorul a incalcat o obligatie de a nu face ori faptele sale au transformat obligatia intr-o obligatie imposibil de executat in natura;

◦ intentia debitorului de a nu executa obligatia este manifestata neindoielnic de catre acesta ;

◦ in cazul unei obligatii cu executare succesiva, debitorul refuza ori neglizeaza in mod repetat sa isi execute obligatia;

◦ nu s-a executat obligatia asumata in cadrul exercitarii activitatii unei intreprinderi de a plati o anumita suma de bani;

◦ obligatia se naste din comiterea unei fapte ilicite extracontractuale.

Este util sa cunoasteti faptul ca dovada cazurilor in care debitorul se afla de drept in intarziere se afla in sarcina creditorului.

Mai mult, debitorul nu va fi pus in intarziere in situatia in care acesta a oferit executarea prestatiei datorate insa creditorul a refuzat fara un temei legal sa o primeasca.

Care sunt efectele produse de punerea in intarziere a debitorului?

De la data la care se afla in intarziere, debitorul va raspunde pentru orice pierdere care a fost cauzata de catre un caz fortuit, exceptand situatia in care cazul fortuit il libereaza pe debitor de executarea obligatiei. Mai mult, debitorul va incepe sa datoreze creditorului daune-interese moratorii, pentru executarea cu intarziere a obligatiei, insa si daune pentru neexecutarea totala sau partiala a obligatiei.

In ceea ce priveste vanzarea bunurilor mobile, cumparatorul se va afla de drept in intarziere in ceea ce priveste executarea obligatiilor sale daca nu a platit pretul si nu a preluat bunul la scadenta. In cazul bunurilor mobile care sunt supuse deteriorarii rapide ori a schimbarilor dese de valoare, cumparatorul se va afla de drept in intarziere in ceea ce priveste preluarea acestora atunci cand nu le-a preluat in termenul stabilit, chiar si in situatia in care pretul a fost achitat, ori cand acesta a solicitat predarea fara insa a plati pretul.

Avocatii din cadrul firmei de avocatura Darie, Manea & asociatii va stau la dispozitie cu toate informatiile privind punerea in intarziere a debitorului. Nu ezitati sa constultati lista avocatilor specializati regasita pe pagina noastra oficiala. Acestia va vor oferi consultanta juridica, precum si reprezentare in fata autoritatilor competente.

 

Related content

Latest articles