61 Unirii Boulevard, Bl. F3, Entrance 4, 2nd floor, Apt. 208, District 3, 030828, Bucharest

Regimul comunitatii conventionale in Romania

Ce reprezinta regimul comunitatii conventionale si care este aplicabilitatea acestuia in conformitate cu legea romana?

Conform art. 366 din Codul Civil, regimul comunitatii conventionale poate fi folosit atunci cand se doreste o derogare de la dispozitiilor referitoare la regimul comunitatii legale. Aceasta aplicare a regimului comunitatii conventionale se aplica prin conventie matrimoniala.

Conventia matrimoniala trebuie sa fie incheiata in forma autentica, sanctiunea fiind nulitatea absoluta, respectand, de asemenea, formele de publicitate impuse de lege pentru opozabilitatea sa fata de terti.

Incheierea unei conventii matrimoniale in acest sens va implica aplicarea cu exclusivitate a dispozitiilor conventiei fata de dispozitiile regimului comunitatii legale?

Nu. Potrivit dispozitiilor legale in aceasta materie, desi regimul comunitatii conventionale este utilizat pentru a deroga de la dispozitiile privind regimul comunitatii legale, dispozitiile celui dintai se vor completa cu dispozitiile regimului comunitatii legale in masura in care prin conventia matrimoniala nu au fost prevazute anumite aspecte.

Asupra caror aspecte poate fi incheiata o conventie matrimoniala pentru a se putea aplica in mod legal regimul comunitatii conventionale?

Art. 367 din Codul Civil stabileste limitele regimului comunitatii conventionale, reglementand aspectele care pot constitui obiect al conventiei matrimoniale, aspecte in privinta carora va fi aplicat regimul comunitatii conventionale.

Astfel, conventia matrimoniala poate privi unul sau mai multe dintre urmatoarele aspecte:

• includerea in comunitate, in tot sau in parte, a bunurilor care au fost dobandite, ori a datoriilor proprii care s-au nascut inainte sau dupa incheierea casatoriei;

Acest aspect impune si o anumita limita in privinta bunurilor care pot fi incluse in comunitate, legea prevazand faptul ca de la aceasta posibilitate sunt excluse bunurile de uz personal, precum si bunurile care sunt destinate exercitatii profesiei unuia dintre soti, daca acestea din urma nu reprezinta elemente ale unui fond de comert care face parte din comunitatea de bunuri.

• restrangerea comunitatii la bunurile ori la datoriile care au fost astfel determinate in conventia matrimoniala, indiferent daca acestea sunt dobandite sau nascute inaintea incheierii casatoriei sau in timpul casatoriei;

Din categoria datoriilor la care poate fi restransa comunitatea conform regimului comunitatii conventionale fac exceptie obligatiile care sunt asumate de catre oricare dintre soti cu scopul de a acoperi cheltuielile obisnuite ale casatoriei.

• obligativitatea acordului ambilor soti pentru a putea incheia anumite acte de administrare;

In aceasta situatie, legea reglementeaza posibilitatea unuia dintre soti de a incheia singur actul, obtinand cu toate acestea, in mod necesar, incuviintarea prealabila a instantei de tutela, in cazul in care celalalt sot fie se opune in mod abuziv, fie se regaseste in imposibilitatea de a-si exprima vointa cu privire la acest aspect.

• includerea unei clauze de preciput;

Clauza de preciput poate fi introdusa prin conventie matrimoniala si reprezinta clauza prin intermediul careia se stipuleaza faptul ca sotul supravietuitor va prelua fara plata si inainte de partajul mostenirii unul sau mai multe dintre bunurile comune detinute fie in devalmasie, fie in coproprietate. Mai mult, clauza de preciput poate fi reciproca, in sensul ca poate fi prevazuta in beneficiul ambilor soti sau numai pentru unul dintre acestia, iar aceasta clauza nu este supusa raportului donatiilor.

In ceea ce priveste executarea clauzei de preciput, Codul Civil stabileste faptul ca aceasta se va realiza in natura, iar in cazul in care acest lucru nueste posibil, va fi executata prin echivalent, din valoarea activului net al comunitatii.

• modalitati referitoare la lichidarea comunitatii conventionale.

Avocatii nostri va stau la dispozitie pentru consultanta juridica de specialitate in materia regimurilor matrimoniale astfel cum sunt guvernate de legea romana, oferind solutii optime, adaptate la particularitatile fiecarui caz, bazate pe informatii corecte si complete, actualizate cu ultimele modificari legislative. Daca doriti mai multe informatii privind regimul comunitatii conventionale, puteti apela cu incredere la echipa de avocati din cadrul firmei de avocatura Darie, Manea & asociatii.

 

Related content

Latest articles