61 Unirii Boulevard, Bl. F3, Entrance 4, 2nd floor, Apt. 208, District 3, 030828, Bucharest

Reluarea activitatii unei firme in Romania

Este posibila reluarea activitatii unei societati in cazul in care activitatea acesteia a fost suspendata de catre FISC ori a intrat in inactivitate temporara?

Desigur. In ceea ce priveste reluarea activitatii unei societati declarata inactiva de catre fisc, conform prevederilor Noului Cod de Procedura Fiscala, aceasta se reactiveaza daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) societatea isi indeplineste toate obligatiile declarative care sunt prevazute de lege;

b) societatea nu inregistreaza obligatii fiscale restante;

c) organul fiscal central constata ca societatea functioneaza la domiciliul fiscal declarat.

In ceea ce priveste societatile declarate inactive din cauza inactivitatii temporare inscrisa la registrul comertului, a expirarii duratei de functionare a societatii, a disparitiei organelor statuare ori a expirarii duratei de detinere a spatiunui cu destinatie de sediu social, pe langa conditiile mentionate mai sus este necesar ca acestea sa nu se mai regaseasca in situatia care a constituit cauza declararii inactivitatii sale.

Cu toate acestea, societatea fata de care a fost deschisa procedura insolventei in forma simplificata, societatea care a intrat in faliment sau aceea fata de care s-a pronuntat ori a fost adoptata o hotarare de dizolvare, va fi reactivata de catre organul fiscal central, la cererea acestora, dupa indeplinirea obligatiilor declarative.

In situatia in care se constata faptul ca o societate a fost declarata inactiva din eroare,

organul fiscal central emitent va proceda la anularea deciziei de declarare a societatii ca inactiva, decizie ce va produce efecte atat retroactiv, cat si pentru viitor.

Decizia de declarare a reactivararii societatii va produce efecte fata de terti incepand cu ziua urmatoare datei de inscriere in Registrul contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivati care este public si care se afiseaza pe site-ul A.N.A.F.

In ceea ce priveste reactivarea la Registrul Comertului, in primul rand va fi necesara adoptarea unei decizii a organelor de conducere a societatii in sensul de a relua activitatea acesteia, urmand ca, mai apoi, sa se procedeze la depunerea cererii de reluare a activitatii de catre reprezentantii legali ai societatii la sediul oficiului registrului comertului din raza teritoriala in care se regaseste sediul social al firmei.

Dupa verificarea dosarului, Registrul Comertului va elibera documentele care sa ateste reluarea activitatii de catre societatea in cauza.

Care sunt documentele care imi sunt necesare pentru inscrierea in Registrul Comertului a mentiunii privind reluarea activitatii unei societati aflata in inactivitate temporara in Romania?

Documentele de care veti avea nevoie pentru a inregistra in registrul comertului mentiunile privind reluarea activitatii unei societati aflata in inactivitate temporara sunt aceleasi ca si cele pentru inregistrarea mentiunii privind suspendarea temporara a activitatii, si anume:

• cererea de inregistrare, in original;

• o declaratie-tip pe proprie raspundere din care sa reiasa faptul ca persoana juridica nu desfasoara la sediul social, la sediile secundare sau in afara acestora activitatile declarate pentru o perioada de maxim 3 ani;

• hotararea adunarii generale a actionarilor/asociatilor  sau decizia asociatului unic care priveste reluarea activitatii societatii, in original;

• certificatele constatatoare care au fost emise in baza declaratiilor-tip pe propria raspundere pentru reluarea activitatii societatii;

• dovezile in ceea ce priveste plata taxelor sau a tarifelor legale.

De asemenea, daca este cazul, va fi necesara depunerea unei imputerniciri speciale, in forma autentica, avocatiala ori delegatie pentru persoanele care au fost desemnate sa indeplineasca toate formalitatile legale aferente.

Pentru mai multe informatii in ceea ce priveste suspendarea temporara a activitatii unei societati in Romania ori reluarea activitatii acesteia, atat privind cea inregistrara la Registrul Comertului, cat si cea declarata de catre organele fiscale competente, va puteti adresa avocatilor specializati in domeniul dreptului comercial din cadrul firmei de avocatura Darie, Manea & asociatii. Nu ezitati sa ne contactati oricand doriti pentru o consultanta juridica in aceasta materie.

Related content

Latest articles