We use cookies for statistical purposes.

 • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
 • office(at)rolegal.com
 • (+40) 723.500.027

Cum se înființează un SRL în România

Întrebare: Doresc să îmi înființez un SRL în România. Care sunt caracteristicile legale ale acestui tip de societate?

Răspuns: Societatea cu răspundere limitată (SRL) este acea formă de societate comercială ale cărei obligații sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociații sunt obligați numai în limita capitalului social subscris.

Capitalul social va fi fixat de către asociați în funcție de nevoile societății, cu respectarea plafonului minim stabilit de lege în valoare de 200 RON.

Întrebare: Cum se poate constitui o societate cu răspundere limitată, care sunt factorii esențiali ce fac posibilă înregistrarea acesteia?

Răspuns: Societatea cu răspunderea limitată se poate constitui prin:

 • asocierea a doi sau a mai multor asociați pentru a desfășura o activitate comercială, în vederea împărțirii profitului și care răspund pentru obligațiile sociale în limita aportului lor;
 • aportul unui singur asociat, care este dețînătorul tuturor părților sociale; asociatul unic poate fi o persoană fizică sau o persoană juridică.

Întrebare: Mă interesează să știu care sunt actele necesare întregistrării unui SRL. Suntem trei asociați. De asemenea, ne puteți ajută în înființarea firmei?

Răspuns: Documentele pe care trebuie să ni le puneți la dispoziție pentru înregistrarea societății cu răspundere limitată – SRL sunt:

 • copie carte de identitate/pașaport ale asociaților;
 • dovadă sediului social (contract de închiriere/subînchiriere/contract de comodat etc.); în cazul în care nu dispuneți de un spațiu pentru stabilirea sediului social, compania noastră va pune la dispoziție sediul social;
 • acordul Asociației de proprietari;
 • acordul vecinilor;
 • specimen de semnătură.

De redactarea tuturor documentelor și de obținerea actelor necesare întocmirii dosarului pentru înregistrarea societății la Registrul Comerțului, inclusiv de rezervarea de denumire, ne vom ocupă noi.

Dosarul ce urmează a fi depus la Registrul Comerțului pentru înregistrarea societății comerciale cu răspundere limitată va cuprinde următoarele documente:

 • cerere de înregistrare;
 • copii carte de identitate/pașaport ale asociaților;
 • dovada verificării disponibilității și rezervarii firmei;
 • actul constitutiv;
 • dovezile privind sediul social/secundar;
 • acordul Asociației de proprietari;
 • acordul vecinilor;
 • cazierul fiscal al asociaților și administratorului;
 • dovezile depunerii capitalului social;
 • declarațiile date pe propria răspundere de către asociați/administratori din care să rezulte că îndeplinesc condițiile legale pentru deținerea acestor calități;
 • specimenele de semnătură ale reprezentanților societății;
 • dovadă achitării taxelor de înregistrare a societății comerciale;
 • împuternicire avocațială.

În baza împuternicirii avocatiale, vom depune dosarul la Registrul Comerțului, va vom reprezenta în față judecătorului delegat și va vom înmâna certificatul de înregistrare al societății comerciale în maxim 4 zile de la dată depunerii cererii de înregistrare a societății comerciale. 

Sunați-ne pentru consultanță gratuită.