We use cookies for statistical purposes.

 • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
 • office(at)rolegal.com
 • (+40) 723.500.027

Afla care sunt jocurile de noroc care necesita licenta

Intrebare: Care este institutia ce supervizeaza desfasurarea jocurilor de noroc in Romania?

Raspuns: Organizarea si exploatarea activitatii de jocuri de noroc pe teritoriul Romaniei constituie monopol de stat si se desfasoara exclusiv in conditiile Ordonantei de Urgenta nr. 77/2009, modificata.

Statul poate acorda dreptul de organizare si exploatare a activitatii de jocuri de noroc în conditiile ordonantei de urgenta mentionate, pe baza de licenta de organizare a jocurilor de noroc pe fiecare tip de activitate, astfel cum acestea sunt clasificate in ordonanta, si autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc, documente nominale si limitate in timp, ce vor fi exploatate in mod direct de detinatorul licentei.

Intrebare: Ce sunt jocurile de noroc?

Raspuns: Prin joc de noroc se intelege acea activitate comerciala care îndeplineste cumulativ urmatoarele conditii: se atribuie castiguri materiale, de regula banesti, urmare a oferirii publice de catre organizator a unui potential castig si a acceptarii ofertei de catre participant, cu perceperea unei taxe de participare directe sau disimulate, castigurile fiind atribuite prin selectia aleatorie a rezultatelor evenimentelor care fac obiectul jocului, indiferent de modul de producere a acestora.

Nu sunt considerate jocuri de noroc şi nu se impune procesul de autorizare jocuri de noroc pentru:

 • tombolele organizate în şcoli, în grădiniţe sau în alte colectivităţi şi care au un caracter distractiv şi nonprofit pentru organizatori;
 • jocurile de tip distractiv, exploatate prin intermediul unor maşini, aparate, dispozitive de orice fel şi care nu presupun câştiguri bazate pe elemente aleatorii, ci au ca scop testarea forţei, inteligenţei şi dexterităţii participantului;
 • acţiunile organizate de diferiţi agenţi economici în condiţiile ordonantei, în scopul stimulării vânzărilor şi care nu presupun taxă de participare, respectiv nici un fel de cheltuială suplimentară din partea participanţilor şi nici majorarea preţului pe care produsul l-a avut anterior desfăşurării acţiunii publicitare.

Intrebare: Care sunt activitatile pentru care este necesara obtinerea unei licente in Romania?

Raspuns: Activitatile pentru care se poate solicita obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc sunt urmatoarele:

a) jocuri loto,

b) pariuri,

c) jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor (mijloacele specifice pot fi: carti de joc, zaruri, bile de ruleta, rulete si mese de joc, inclusiv instalatiile auxiliare ale acestora);

d) jocurile tip slot-machine,

e) jocurile bingo desfasurate in sali de joc,

f) jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune,

g) jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila;

h) pariurile on-line reprezentand activitatea de pariuri in cota fixa, organizata prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila;

i) jocurile de noroc on-line reprezentand totalitatea jocurilor de noroc, altele decat cele definite la lit. a), e), f), g) şi h).

Intrebare: Cat timp este valabila licenta de organizare a jocurilor de noroc?

Raspuns: Licenta de organizare a jocurilor de noroc se acorda agentului economic care indeplineste conditiile pentru organizarea activitatilor ce fac obiectul O.U.G. nr. 77/2009, modificata. Licenta este valabila 5 ani de la data acordarii.

Intrebare: Care sunt pasii necesari obtinerii licentei pentru organizarea jocurilor de noroc in Romania? Dar pentru autorizatia de exploatare?

Raspuns: Pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc, trebuie ca:

 • agenţii economici să facă dovada:
  • existentei ca obiect principal de activitate organizarea de jocuri de noroc;
  • existenţei avizului organelor de poliţie acordat administratorilor sau reprezentanţilor legali ai persoanei juridice;
  • constituirii capitalului social subscris şi vărsat în condiţiile ordonantei mentionate;
 • să se depună cazierele judiciare sau alte acte emise de autorităţile competente din raza de responsabilitate a cărora face parte ultimul domiciliu cunoscut din care să rezulte că împotriva oricăruia dintre administratorii sau reprezentanţii legali ai persoanei juridice nu s-a pronunaţat o hotărâre judecătorescă definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracţiune prevăzută de prezenta lege sau pentru o altă infracţiune săvârşită cu intenţie pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minim 2 ani cu închisoarea;
 • dovada spatiului propus si indeplinirea de catre acesta a cerintelor stabilite prin lege.

Pentru obţinerea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, agenţii economici trebuie să facă dovada că:

 • deţin licenţă de organizare a jocurilor de noroc valabilă la data depunerii cererii pentru obţinerea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc sau au depus cerere pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc;
 • spatiul propus este inregistrat la oficiul registrului comertului de catre organizatorul in cauza conform prevedeirlor legale in vigoare pentru desfasurarea activitatilor comerciale in cadrul imobilelor si indeplineste cerintele prevazute in normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta;
 • spaţiul propus nu este situat în incinta unui aşezământ de învăţământ, inclusiv campusurile aferente acestuia, aşezăminte de cultură, artă, sănătate, cu caracter social, de culte religioase şi altele asemenea sau în perimetrul delimitat destinat acestora; se interzice desfasurarea de jocuri de noroc in spatii care datorita amplasarii ar conduce la obstructionarea traficului sau la limitarea liberului acces catre alte locatii de interes (instrari in imobile, pasaje pietonale, statii ale mijloacelor de transport in comun etc); in mod exceptional se admite organizarea de jocuri de noroc in cinematografe, sali de spectacole, sali de sport, case de cultura si altele de acest fel, cu conditia sa fie asigurate cumulativ urmatoarele conditii: acces separat pentru jucatori, sa nu fie deranjate in niciun fel celelalte activitati si sa poata fi restrictionat total accesul minorilor;
 • activitatea de tip cazinou urmează a se organiza în imobile care nu au destinaţia de locuinţă sau în locaţii care fac parte din hoteluri având o clasificaţie, conform normelor naţionale în vigoare, de cel puţin 3 stele;
 • mijloacele de joc si locatiile/spatiile propuse indeplinesc conditiile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta si in normele de aplicare a acesteia; 
 • mijloacele de joc tip slot-machine sunt dotate cu un sistem electronic integrat de monitorizare, inregistrare si evidenţiere a tuturor operatiunilor de exploatare, facand parte integranta constructiva din mijlocul de joc respectiv sau adaugat ulterior acestora (tip “black-box”), care permite controlul autoritarilor prevazute in ordonanta asupra modului de organizare si exploatare a jocurilor de noroc respective. Cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca mecanismele respective, conditiile de avizare pentru entitarile care aditioneaza sistemele de tip “black-box”, instalarea acestora si monitorizarea activitatii sunt prevazute in normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta; 
 • salile de pariuri vor fi operate prin intermediul unor programe informatice independente, unice   la nivelul societatii organizatoare, indiferent de numarul de locatii in care se desfasoara activitatea respectiva, cu obligativitatea centralizarii intr-un sistem electronic central amplasat pe teritoriul Romaniei a informatiilor care sa evidentieze fiecare terminal de joc conectat, totalul taxelor de participare colectate si totalul premiilor acordate. Sistemul electronic central, prin grija si pe seama organizatorului, va fi conectat cu un terminal situat la Ministerul Finantelor Publice, pus la dispoziţie gratuit de organizatori, si va contine sau va permite accesul la informatii privind: totalul taxelor de participare colectate in orice zi, totalul premiilor acordate in ziua respectiva, precum si evidenta terminalelor interconectate in sistem (numarul acestora si adresa la care sunt exploatate fiecare). Cu cel puţin 30 de zile inainte de obtinerea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, fiecare spatiu in care se desfasoara activitatea de pariuri trebuie să fie identificat in sistemul central. Orice modificare ulterioara va fi comunicata cu cel putin 15 zile inainte de a fi operationala;
 • detin toate echipamentele tehnice care asigura suportul pentru organizarea si transmiterea   acestor tipuri de jocuri de noroc in mod obligatoriu pe teritoriul Romaniei pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line, jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, jocurile de noroc on-line, exceptie de la aceasta prevedere facand operatorii economici autorizati in acest domeniu intr-un stat membru al Uniunii Europene si care detin echipamentele tehnice necesare functionarii intr-un stat membru al Uniunii Europene, cu obligatia conectarii acestora la organismele prevazute la art. 19 alin. (1) din ordonanta;
 • conditiile suplimentare ce trebuie indeplinite de operatorul economic pentru obtinerea licentei de organizare si autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc prevazute de lege sunt reglementate prin normele de aplicare a ordonantei de urgenta specificate.

Intrebare: Care sunt taxele percepute pentru autorizarea activitatilor din domeniul jocurilor de noroc in Romania?

Raspuns: Va prezentam mai jos TAXELE PERCEPUTE PENTRU ACTIVITATILE DIN DOMENIUL JOCURILOR DE NOROC:

I. Taxa aferentă Licenţei de organizare a jocurilor de noroc (anuale):

A. Pentru jocurile loto: 500.000 lei

B. Pentru pariuri mutuale: 200.000 lei

C. Pentru pariuri în cotă fixă: 100.000 lei

D. Pentru jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor: 400.000 lei

E. Pentru jocurile tip slot-machine: 25.000 lei

F. Pentru jocurile bingo desfăşurate în săli de joc: 40.000 lei

G. Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune: 200.000 lei 

H. Pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line: 100.000 lei

I. Pentru jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă: 100.000 lei

J. Pentru jocurile de noroc on-line: 400.000 lei

K. Pentru jocurile loto on-line: 500.000 lei

L. Pentru pariurile mutuale on-line: 200.000 lei

II. Taxe aferente Autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc (anuale):

A. Pentru jocurile loto: 800.000 lei

B. Pentru pariuri mutuale: 400.000 lei

C. Pentru pariuri în cotă fixă: 5 % din încasările efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai puţin de 250.000 lei, pe baza documentaţiei tehnico-economice de eficienţă prezentate de agentul economic

D. Pentru jocurile de noroc caracteristice activitatii cazinourilor:

i. pentru fiecare masa, in municipiul Bucuresti 250.000 lei

ii. pentru fiecare masa, in alte locatii decat municipiul Bucuresti 120.000 lei

E. Pentru fiecare mijloc de joc tip slot-machine: 8.000 lei

F. Pentru jocurile bingo desfasurate in sali de joc: 30.000 lei pentru fiecare sala, precum si 3% din valoarea nominala a cartoanelor achizitionate de la Compania Nationala «Imprimeria Nationala» – S.A., care se achita in avans la Trezoreria Statului, cu prezentarea ordinului de plata vizat de trezorerie la ridicarea cartoanelor

G. Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune: 10% din incasarile efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai putin de 400.000 lei, pe baza documentatiei tehnico-economice de eficienta prezentate de operatorul economic

H. Pentru jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila: 10% din incasarile efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai putin de 400.000 lei, pe baza documentatiei tehnico-economice de eficienta prezentate de operatorul economic

I. Pentru jocurile de noroc on-line: 1,5% din incasarile efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai putin de 400.000 lei, pe baza documentatiei tehnico-economice de eficienta prezentate de operatorul economic 

J. Pentru jocurile loto on-line: 800.000 lei

K. Pentru pariurile mutuale on-line: 400.000 lei

Va detaliem si VALOAREA MINIMA A CAPITALULUI SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT LA DATA SOLICITARII CERERII DE OBTINERE A LICENTEI DE ORGANIZARE A JOCURILOR DE NOROC

A. Pentru organizatorii care exploatează jocuri loto: 2.000.000 lei

B. Pentru organizatorii care exploatează pariuri mutuale: 1.000.000 lei

C. Pentru organizatorii care exploatează pariuri în cotă fixă: 1.000.000 lei

D. Pentru organizatorii care exploatează jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor: 1.000.000 lei

E. Pentru organizatorii care exploatează jocurile tip slot-machine: 30.000 lei

F. Pentru organizatorii care exploateaza jocurile bingo desfasurate in Sali de joc: 100.000 lei

G. Pentru organizatorii care exploateaza jocuri de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune: 1.000.000 lei

H. Pentru organizatorii care exploateaza jocuri de noroc de tip pariuri în cota fixa on-line: 1.000.000 lei

I. Pentru organizatorii care exploateaza jocuri de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila: 500.000 lei

J. Pentru organizatorii care exploateaza jocuri de noroc on-line: 1.000.000 lei

Taxa de organizare pentru turnee de poker: 200.000 lei

Taxa de acces pentru jocurile de noroc caracteristice activitatii cazinourilor si pentru jocurile tip slot-machine:

a. Pentru jocurile de noroc caracteristice activitatii cazinourilor: 20 lei;

b. Pentru jocurile de noroc tip slot-machine: 5 lei.

Avocatii din cadrul biroului nostru de avocatura acorda asistenta legala explicand importanta obtinerii portofoliului acte necesare licenta jocuri indicandu-va etapele specifice acestor proceduri. Sunati-ne pentru consultanta gratuita.