We use cookies for statistical purposes.

  • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
  • office(at)rolegal.com
  • (+40) 723.500.027

Cele 5 documente necesare suspendării unei firme

Întrebare: Care sunt documentele necesare suspendării unei societăți comerciale? Până la câți ani se poate suspendă activitatea unui SRL deschis în România?

Răspuns: În cazul în care desfășurarea activității urmărite la înființarea societății comerciale a devenit imposibilă, se poate decide suspendarea activității pe o perioada de până la 3 ani, cu posibilitatea reluării acesteia oricând se consideră necesar de către asociați.

În perioada pentru care societatea comercială a fost declarată inactivă, această nu mai poate încheia nici un fel de tranzacție, iar evidență contabila se ține la 3 luni.

Procedura de suspendare temporară a activității societății comerciale implică depunerea unei cereri la Registrul Comerțului, însoțită de următoarele documente:

  1. Hotărârea Adunării generale a asociaților/acționarilor/Decizia asociatului unic privind suspendarea temporară a activității societăților comerciale;
  2. Certificatele constatatoare emise în baza declarațiilor-tip pe propria răspundere pentru autorizarea activității;
  3. Declarația-tip pe propria răspundere din care să rezulte că persoană juridică nu desfășoară la sediul social sau la sediile secundare ori în afară acestora activitățile declarate o perioada de maxim 3 ani;
  4. împuternicire avocațială;
  5. dovezile privind plata taxelor legale: taxa judiciară de timbru, timbre judiciare, taxa de registru, taxa de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV –a.

În baza contractului de asistență juridică încheiat cu societatea noastră, va putem întocmi toate documentele necesare în vederea suspendării activității societății comerciale și va putem reprezenta în față Registrului Comerțului pentru înregistrarea acestei mențiuni.

Avocații noștri va pun la dispoziție un ghid de suspendare a unei firme, conceput că o prezentare orientativă a tuturor procedurilor impuse de această măsură. Procesul de suspendare a firmelor prezintă o serie de particularități în funcție de circumstanțele specifice, ne angajăm să va comunicăm fiecare detaliu referitor la cazul dumneavostră. Sunați-ne pentru consultanță gratuită.