61 Unirii Boulevard, Bl. F3, Entrance 4, 2nd floor, Apt. 208, District 3, 030828, Bucharest

Cele 5 documente necesare suspendarii unei firme

Intrebare: Care sunt documentele necesare suspendarii unei societati comerciale? Pana la cati ani se poate suspenda activitatea unui SRL deschis in Romania?

Raspuns: In cazul in care desfasurarea activitatii urmarite la infiintarea societatii comerciale a devenit imposibila, se poate decide suspendarea activitatii pe o perioada de pana la 3 ani, cu posibilitatea reluarii acesteia oricand se considera necesar de catre asociati.

In perioada pentru care societatea comerciala a fost declarata inactiva, aceasta nu mai poate incheia nici un fel de tranzactie, iar evidenta contabila se tine la 3 luni.

Procedura de suspendare temporara a activitatii societatii comerciale implica depunerea unei cereri la Registrul Comertului, insotita de urmatoarele documente:

  1. Hotararea Adunarii generale a asociatilor/actionarilor/Decizia asociatului unic privind suspendarea temporara a activitatii societatilor comerciale;
  2. Certificatele constatatoare emise in baza declaratiilor-tip pe propria raspundere pentru autorizarea activitatii;
  3. Declaratia-tip pe propria raspundere din care sa rezulte ca persoana juridica nu desfasoara la sediul social sau la sediile secundare ori in afara acestora activitatile declarate o perioada de maxim 3 ani;
  4. imputernicire avocatiala;
  5. dovezile privind plata taxelor legale: taxa judiciara de timbru, timbre judiciare, taxa de registru, taxa de publicare in Monitorul Oficial, Partea a IV –a.

In baza contractului de asistenta juridica incheiat cu societatea noastra, va putem intocmi toate documentele necesare in vederea suspendarii activitatii societatii comerciale si va putem reprezenta in fata Registrului Comertului pentru inregistrarea acestei mentiuni.

Avocatii nostri va pun la dispozitie un ghid de suspendare a unei firme, conceput ca o prezentare orientativa a tuturor procedurilor impuse de aceasta masura. Procesul de suspendare a firmelor prezinta o serie de particularitati in functie de circumstantele specifice, ne angajam sa va comunicam fiecare detaliu referitor la cazul dumneavostra. Sunati-ne pentru consultanta gratuita.

 

Related content

Latest articles