61 Unirii Boulevard, Bl. F3, Entrance 4, 2nd floor, Apt. 208, District 3, 030828, Bucharest

Suspendarea procesului in Romania

Care sunt modurile prin care un proces poate fi suspendat conform legislatiei Romaniei in aceasta materie?

Conform reglementarilor Noului Cod de Procedura Civila, suspendarea procesului fi: voluntara, de drept sau facultativa.

In ce situatii poate interveni suspendarea voluntara si care este deosebirea dintre aceasta si suspendarea facultativa?

In conformitate cu dispozitiile art. 411 din Codul de Procedura Civila, suspendarea voluntara a judecatii de catre judecator intervine in urmatoarele situatii:

▪ amandoua partile cer suspendarea judecatii;

▪ niciuna dintre parti nu se prezinta la strigarea cauzei, desi acestea au fost legal citate. Cu toate acestea, la cererea scrisa a reclamantului sau a paratului, cauza se poate judeca in lipsa.

Cererea de judecata in lipsa nu poate produce efecte decat in instanta in fata careia a fost formulata.

Suspendarea facultativa a judecatii presupune posibilitatea judecatorului de a suspenda judecata:

▪ atunci cand solutionarea cauzei depinde, in tot sau in parte, de existenta sau inexistenta unui drept care constituie obiectul unei alte judecati;

▪ atunci cand s-a inceput urmarirea penala pentru o infractiune care ar constitui factor decizional in privinta hotararii care urmeaza sa se pronunte, daca legea nu prevede altfel;

▪ in alte cazuri prevazute de lege.

Dupa cum putem observa, suspendarea voluntara a judecatii presupune suspendarea procesului de catre judecator in situatii in care se manifesta vointa partilor, pe cand suspendarea facultativa reprezinta optiunea care i se ofera judecatorului de a suspenda judecata atunci cand solutionarea procesului depinde fie de un drept, fie de inceperea urmaririi penale a unei infractiuni aflata in legatura cu procesul respectiv.

Care sunt cauzele care conduc la suspendarea de drept a procesului?

Potrivit art. 412 din Codul de Procedura Civila, suspendarea de drept a judecatii are loc:

▪ prin decesul uneia dintre parti, insa doar pana la introducerea mostenitorilor in cauza, exceptand situatia in care partea interesata cere acordarea unui termen pentru introducerea in judecata a acestora;

▪ prin punerea sub curatela sau interdictia judecatoreasca a uneia dintre parti, pana este numit curatorul sau tutorele;

▪ prin decesul reprezentantului ori a mandatarului unei parti, deces care a survenit in termen de maxim 15 zile inainte de ziua infatisarii, pana are loc numirea unui nou reprezentant sau mandatar;

▪ prin incetarea functiei tutorelui sau curatorului, pana este numit un alt tutore sau curator;

▪ prin dizolvarea persoanei juridice, pana este desemnat lichidatorul;

▪ prin deschiderea procedurii insolventei in baza unei hotarari judecatoresti definitive, in cazul in care debitorul trebuie reprezentat, pana are loc numirea lichidatorului judiciar sau a administratorului; 

▪ prin formularea de catre instanta a unei cereri de pronuntare a unei hotarari preliminare care este adresata Curtii de Justitie a Uniunii Europene;

▪ in alte cazuri determinate de lege.

Aceste situatii nu vor impiedica pronuntarea hotararii in cazul in care aceste evenimente s-au petrecut dupa inchiderea dezbaterilor.

Care sunt caile de atac prevazute de lege impotriva hotararii de suspendare a judecatii?

Instanta va pronunta suspendarea procesului prin incheiere, care poate fi atacata cu recurs, separat, la instanta ierarhic superioara. In situatia in care suspendarea s-a dispus de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie, hotararea este definitiva.

Declararea recursului impotriva incheierii prin care s-a dispus suspendarea judecatii, cat si impotriva incheierii prin care s-a respins cererea de repunere pe rol a procesului, poate avea loc pe durata suspendarii cursului judecarii procesului.

Poate fi reluata judecarea procesului? Daca da, in ce situatii?

Judecata cauzei care a fost suspendata se poate relua:

▪ prin cererea de redeschidere formulata de catre una din parti, in cazul suspendarii voluntare;

▪ prin cerere de redeschidere a procesului, formulata cu indicarea mostenitorilor, a curatorului sau a tutorelui, a persoanei reprezentate de mandatarul defunct, a mandatarului nou, a partii interesate, a lichidatorului, a lichidatorului judiciar sau a administratorului, in cazul suspendarii facultative;

▪ in cazul formularii de catre instanta a unei cereri de pronuntare a unei hotarari preliminare care este adresata Curtii de Justitie a Uniunii Europene, dupa pronuntarea hotararii de catre Curtea de Justitie a Uniunii Europene;

▪ prin alte modalitati prevazute de lege.

Pentru mai multe informatii privind modalitatile de suspendare a judecatii unei cauze ori a situatiilor in care aceasta suspendare poate interveni, va puteti adresa cu incredere echipei de avocati din cadrul firmei de avocatura Darie, Manea & asociatii, care va vor oferi consultanta juridica de specialitate, precum si reprezentare in fata autoritatilor competente.

Related content

Latest articles