23 Unirii Boulevard, Bl. 13, Entrance 1, 6th floor, Apt. 16, District 4, 040103, Bucharest

Ce tipuri de vize se acorda pentru Romania?

Intrebare: Ce tipuri de vize sunt necesare strainilor ce vin in Romania?

Raspuns: In functie de scopurile pentru care se acorda, vizele pentru Romania pot fi :

• viza de tranzit aeroportuar
• viza de tranzit
• viza de scurta sedere
• viza de lunga sedere
   o desfasurarea de activitati economice
   o desfasurarea de activitati profesionale
   o desfasurarea de activitati comerciale
   o angajarea in munca
   o studii
   o reintregirea familiei
   o activitati religioase sau umanitare
   o activitati de cercetare stiintifica
   o viza diplomatica si viza de serviciu
   o alte scopuri

In cele ce urmeaza, va detaliem cateva dintre cele mai populare tipuri de vize acordate celor ce viziteaza Romania in diverse scopuri:

Viza de tranzit aeroportuar

Viza de tranzit aeroportuar este obligatorie pentru cetatenii statelor cuprinse in lista stabilita in anexa nr. 3 la instructiunile consulare comune adoptate prin decizie a Consiliului Uniunii Europene sau in baza deciziilor Consiliului Uniunii Europene.

Acelasi regim se aplica si strainilor care, fara a fi cetateni ai acestor state, sunt in posesia unui document de trecere a frontierei de stat eliberat de autoritatile statelor respective.

Viza de tranzit

Viza de tranzit este viza care permite unui strain sa tranziteze teritoriul Romaniei.

Viza de tranzit poate fi eliberata pentru unul, doua sau mai multe tranzituri, fara ca durata fiecarui tranzit sa depaseasca 5 zile.

Viza de scurta sedere

1. Viza de scurta sedere este viza care permite strainilor sa solicite intrarea pe teritoriul Romaniei, pentru alte motive decat imigrarea, in vederea unei sederi neintrerupte sau a mai multor sederi a caror durata sa nu depaseasca 90 de zile, in decurs de 6 luni de la data primei intrari. Acest tip de viza poate fi eliberat cu una sau mai multe intrari.

1.1. In situatia in care data intrarii pe teritoriul Romaniei nu poate fi stabilita pe baza mentiunilor din documentul de calatorie al strainului, Autoritatea pentru straini procedeaza potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 562/2006 privind crearea unui cod comunitar asupra regulilor ce stau la baza liberei circulatii a persoanelor peste frontiere (Codul frontierelor Schengen), publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L105 din 13 aprilie 2006.

2. In cazul strainilor care calatoresc in mod frecvent in Romania, pentru relatii de afaceri-cooperare, la solicitarea autoritatilor administrative centrale sau a societatilor comerciale cu mare capacitate economico-financiara, viza de scurta sedere cu intrari multiple poate fi acordata si pe o perioada de un an si, in mod exceptional pe o perioada de pana la 5 ani. Si in aceste situatii durata sederii nu poate depasi 90 de zile in decurs de 6 luni.

3. Viza de scurta sedere in Romania se acorda pentru urmatoarele scopuri:

• misiune – strainilor care, pentru ratiuni ce tin de functia lor politica, administrativa sau de utilitate publica, trebuie sa se deplaseze in Romania. Acest tip de viza se elibereaza strainilor care indeplinesc functii in cadrul guvernelor, administratiilor publice sau organizatiilor internationale, precum si pentru cei care, prin scopul sederii lor in Romania, prezinta interes pentru relatiile dintre statul roman si statul de aparenta. Acest tip de viza se poate elibera si membrilor de familie care ii insotesc pe acestia;

• turism – pentru strainul care urmeaza asa calatoreasca in Romania pentru motive turistice;

• vizita – pentru strainul care intentioneaza sa se deplaseze in Romania in vizita la cetateni romani sau straini posesori ai unui permis de sedere valabil;

• afaceri – pentru strainul care intentioneaza sa calatoreasca in Romania in scopuri economice sau comerciale, pentru contracte ori tratative, pentru invatarea sau verificarea folosirii si functionarii bunurilor achizitionate ori vandute in cadrul contractelor comerciale si de cooperare industriala, precum si pentru strainul care este sau urmeaza sa devina asociat ori actionar al unei societati comerciale din Romania;

• transport – pentru strainul care urmeaza sa calatoreasca pentru perioade scurte, in scopul desfasurarii unor activitati profesionale legate de transportul de marfuri sau persoane;

• activitati sportive – pentru strainul care urmeaza sa intre in Romania pe o durata limitata in vederea participarii la competitii sportive;

• activitati culturale, stiintifice, umanitare, tratament medical de scurta durata sau alte activitati care nu contravin legilor romane – in conditiile justificarii prezentei in Romania.

4. Dreptul de sedere pe teritoriul Romaniei, conferit strainului prin viza de scurta sedere, nu poate fi prelungit.

Viza de lunga sedere

1. Viza de lunga sedere se acorda strainilor, la cerere, pe o perioada de 90 de zile, cu una sau mai multe calatorii, pentru urmatoarele scopuri:

 • Desfasurarea de activitati economice – strainilor care urmeaza sa desfasoare activitati economice in mod independent sau in cadrul unor asociatii familiale, in conditiile legii privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice;

• Desfasurarea de activitati profesionale – strainilor care au dreptul de a exercita in mod individual profesii pe teritoriul romaniei in baza unor legi speciale;

• Desfasurarea de activitati profesionale – strainilor care sunt sau urmeaza sa devina actionari sau asociati cu atributii de conducere si administrare a unor societati comerciale din Romania;

• Angajarea in munca – strainilor care urmeaza sa intre in Romania in vederea incadrarii in munca. Viza acordata in acest scop se va elibera si sportivilor care urmeaza sa evolueze in cadrul unor cluburi sau echipe din Romania, in baza unui contract individual de munca sau a unei conventii civile in conditiile legii;

• Studii – strainilor care urmeaza sa intre in Romania pentru a urma cursuri in invatamantul preuniversitar, universitar, dupa caz, ori pentru obtinerea unor titluri stiintifice in cadrul institutiilor de stat sau particulare acreditate potrivit legii;

• Reintregirea familiei – strainilor care urmeaza sa intre in Romania in scopul redobandirii unitatii familiale;

• Activitati religioase sau umanitare – strainilor care urmeaza sa intre in Romania pentru a desfasura activitati in domeniul cultelor recunoscute, la cererea acestora, sau in scop umanitar;

• Activitati de cercetare stiintifica – strainilor care urmeaza sa intre in Romania pentru desfasurarea de activitati de cercetare stiintifica;

• Alte scopuri.

2. Viza de lunga sedere permite strainilor intrati pe teritoriul Romaniei sa solicite prelungirea dreptului de sedere temporara si sa obtina un permis de sedere.

Viza diplomatica si viza de serviciu

 1. Viza diplomatica si viza de serviciu permit intrarea in Romania, pentru o sedere, de regula, de lunga durata, a strainilor titulari ai unui pasaport diplomatic, respectiv de serviciu, care urmeaza sa indeplineasca o functie oficiala ca membri ai unei reprezentante diplomatice sau ai unui oficiu consular al statului de apartenenta in Romania.
 2. Aceste tipuri de vize se elibereaza titularilor de pasapoarte diplomatice, respectiv de serviciu sau asimilate acestora, la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe al statului trimitator sau a unei reprezentante diplomatice ori consulare a acestuia, precum si membrilor de familie, impreuna cu care titularul locuieste, si sunt valabile pe perioada misiunii sau in conformitate cu intelegerile bilaterale la care Romania este parte.

Viza colectiva

 1. Viza colectiva este o viza de tranzit sau de scurta sedere acordata in scop turistic si pentru o perioade care sa nu depaseasca 30 de zile, eliberata unui grup de straini, constituit anterior solicitarii, cu conditia ca membrii acestuia sa intre, sa ramana si sa paraseasca teritoriul Romaniei in grup.
 2. Acest tip de viza este eliberat pentru grupuri compuse dintr-un numar de minimum 5 si maximum 50 de persoane. Conducatorul grupului trebuie sa dispuna de un pasaport individual si, dupa caz de o viza individuala.
 3. In cazul unor grupuri organizate de elevi care sunt cetateni ai unor state pentru care exista obligativitatea vizei si sunt rezidenti intr-un stat membru al Uniunii Europene, care calatoresc in Romania, in cadrul unor excursii scolare sau se afla in tranzit, se poate permite intrarea fara viza, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
 4.      o grupul sa fie insotit de un cadru didactic din partea scolii care organizeaza excursia
       o sa existe o lista oficiala a participantilor dupa care acestia sa poata fi identificati;
       o participantii sa fie in posesia unor documente valabile de trecere a frontierei de stat.

Intrebare: Care sunt conditiile de acordare a vizei romane?

Raspuns: Pentru viza romana, va rugam sa luati in calcul urmatoarele conditii:

 • Viza romana poate fi acordata strainilor, la cerere, in conditiile si pentru scopurile prevazute in prezentul capitol.
 • Viza romana se acorda numai daca :
 • o  Sunt indeplinite conditiile cu privire la intrarea in Romania.
  o  Nu exista vreunul dintre motivele de nepermitere a intrarii pe teritoriul Romaniei.
  o  Pe numele strainului nu a fost introdusa alerta privind refuzul eliberarii vizei in sistemul informatic integrat pe probleme de migratie, azil si vize;
  o  Pe numele strainului nu au fost primite semnalari privind nepermiterea intrarii din partea reprezentantilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European, precum si ai statelor parti al acordului privind eliminarea treptata a controalelor la frontierele comune, semnat la Schengen la 14 iunie 1985, denumit in continuare Acordul Schengen, in cadrul cooperarii consulare;
  o  nu exista motive sa se considere ca viza este solicitata in scopul migrarii ilegale.
  o  strainul nu a fost condamnat definitiv pentru infractiuni savarsite in strainatate, incompatibile cu scopul pentru care solicita acordarea vizei;
  o  sunt indeplinite conditiile generale prevazute in prezenta sectiune, precum si conditiile speciale de acordare a vizei in functie de scopul pentru care este solicitata.

Ce trebuie as stiti cu privire la valabilitatea documentelor de calatorie

 1. Valabilitatea documentului de calatorie in care urmeaza sa fie aplicata viza trebuie sa depaseasca valabilitatea vizei solicitate cu cel putin 3 luni.
 2. Pe cale de exceptie, pentru motive de urgenta, cu caracter umanitar sau de interes national ori in virtutea unor obligatii internationale asumate de Romania, pot fi acordate vize si strainilor care se afla in posesia unor documente de trecere a frontierei de stat, a caror valabilitate este mai mica decat cea prevazuta la aliniatul 1 cu conditia ca durata de valabilitate a vizei sa nu o depaseasca pe cea a documentului.

Intrebare: Ce probleme pot aparea in timpul solicitarii unei vize pentru Romania?

Raspuns: In privinta acordarii vizei pentru sederea in Romania, exista un set de conditii ce trebuie indeplinite:

1. Cererea de acordare a vizei trebuie sa fie insotita de documentul de trecere a frontierei de stat, in care sa poata fi aplicata viza, de documente care sa justifice scopul si conditiile calatoriei, precum si de dovada ca poseda mijloace de intretinere pe timpul sederii in Romania si pentru a parasi teritoriul Romaniei.

2. Pot fi acceptate ca dovada a mijloacelor de intretinere sumele de bani in valuta convertibila, cecuri de calatorie, carnete de cec asupra unui cont in devize, carti de credit cu extrasul de cont pentru acestea, emis cu cel mult doua zile inaintea solicitarii vizei, sau orice alte mijloace care dovedesc existenta resurselor financiare corespunzatoare.

2.1 La depunerea cererii de acordare a vizei romane, solicitantul este, de regula, chemat la interviu.

2.2 Cererea de acordare a vizei de intrare in Romania nu se preia in urmatoarele cazuri:

    • nu este insotita de documentele prevazute la alin. 1;
    • in urma interviului nu s-a demonstrat buna-credinta a solicitantului sau a rezultat ca strainul nu indeplineste conditiile generale si speciale pentru acordarea vizei romane prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.

3. La solicitarea vizei de intrare in Romania strainii trebuie sa se prezinte personal la autoritatile competente sa acorde viza.

4. Pot face exceptie de la prevederile alin. 3 personalitatile marcante ale vietii sociale, culturale, politice sau economice ori cazurile in care strainii trebuie sa parcurga o distanta foarte mare pentru a se prezenta la reprezentanta diplomatica sau la oficiul consular si numai daca nu exista nici un dubiu cu privire la buna-credinta a solicitantului, precum si in cazul unor grupuri organizate, cand un organism recunoscut si demn de incredere raspunde de buna-credinta a solicitantilor.

Avocatii nostri din Bucuresti asigura reprezentare legala si consultanta aferenta, in vederea acordarii vizei pentru Romania. Contactati-ne pentru o consulatie legala gratuita.

Related content

Latest articles